Sisäpiirirekisteri

Oriola noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta 1.6.2008, joka on pohjana yhtiön sisäiselle, hallituksen hyväksymälle sisäpiiriohjeelle. Oriolan julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, tilintarkastajat, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen sihteeri. Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa, muodostavat yhtiön yrityskohtaisen sisäpiirin. Yhtiö pitää lisäksi erikseen hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Tähän merkitään ne, jotka saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa. Julkista ja yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä pidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Loading Icon