Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Oriola Oyj:n hallitus on nimittänyt 18.2.2018 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Robert Anderssonin. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 1.3.2018. Andersson siirtyy Oriola-konsernin toimitusjohtajaksi Telia Companysta, missä hän toimi Senior Vice President and Head of Corporate Holdings -roolissa. Hän on PAO MegaFonin hallituksen jäsen.

Oriola Oyj:n hallitus on nimittänyt varatoimitusjohtaja ja Palvelut-liiketoiminnan johtaja Kimmo Virtasen Oriola Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi alkaen 18.12.2017. Väliaikaisen toimitusjohtajuuden lisäksi Virtanen jatkaa nykyisessä tehtävässään.

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät palkka- ja palkkioselvityksestä ja yhtiön tilinpäätöksestä.