Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Eero Hautaniemi (s. 1965).

Eero Hautaniemi on toiminut Oriola Oyj:n toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta vuodesta 2006 lähtien. Vuosina 2004-2005 Hautaniemi toimi GE Healthcare Finland Oy:n toimitusjohtajana ja vuosina 2003-2004 GE Healthcare IT:n Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtajana. Tätä ennen Hautaniemi on toiminut erilaisissa talousjohdon ja -hallinnon tehtävissä Instrumentarium-konsernissa Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Hautaniemi on hallituksen jäsen Lassila&Tikanoja Oyj:ssä. Hautaniemi on myös GIRP Management Boardin jäsen ja GIRP Treasurer (GIRP = The European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers).

Hallitus nimittää tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisen. Yhtiön toimitusjohtajan sijaisena toimii Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukaupan johtaja ja Oriola Oy:n toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Kimmo Virtanen (s. 1968).

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät palkka- ja palkkioselvityksestä ja yhtiön tilinpäätöksestä.