Yhtiökokous 2018

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 19.3.2018. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan joka haluaa saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia vuoden 2018 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 26.1.2018 mennessä. Vaatimus tulee toimittaa joko postitse osoitteella Oriola Oyj, hallituksen sihteeri Petter Sandström, PL 8 FI-02101 Espoo tai sähköpostitse osoitteella petter.sandstrom@oriola.com.