Toimintaympäristö

Muuttuva liiketoimintaympäristö luo uusia mahdollisuuksia

Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia omasta terveydestään ja elävät pidempään. Kulutus terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa. Kuluttajat ovat vaativampia, teknisesti edistyneitä ja tottuneita asioimaan 24/7-maailmassa. Vähittäiskauppa digitalisoituu ja sähköiset palvelut nousevat välttämättömyydeksi.

Myös lääkemarkkinat ovat murroksessa. Eri toimijoiden roolit muuttuvat, markkinoille tulee uudenlaisia toimijoita ja markkinat konsolidoituvat. Lääkeyritykset erikoistuvat ja keskittyvät ydinliiketoimintaansa. Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkiin toimijoihin ja sähköisten palveluiden tarve kasvaa. Muutokset kasvattavat kysyntää uusille palveluille.

Ikääntyvien osuus väestöstä on ripeässä kasvussa, minkä seurauksena terveydenhuollon tarve kasvaa. Muutos avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon muutos

Ikääntyvien osuus väestöstä on ripeässä kasvussa, minkä seurauksena terveydenhuollon tarve ja kulut kasvavat. Tämä muutos avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sektoreille.

Kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin

Kuluttajien kasvanut tulotaso kasvattaa panostusta terveyteen ja hyvinvointiin. Ihmiset haluavat elää terveinä. Kulutus terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa.

Erityislääkkeiden kasvu

Sairaaloissa käytettävien erityislääkkeiden kysyntä kasvaa. Nämä kalliit biolääkkeet tarvitsevat erityiskäsittelyn, -varastoinnin ja -kuljetuksen. Lääkkeiden yksilöllinen käsittely ja uudet, pienille asiakasryhmille suunnatut erityispalvelut lisääntyvät.

Digitalisoituminen

Kuluttajat ovat teknisesti yhä edistyneempiä ja tottuneita asioimaan 24/7-maailmassa. Vähittäiskauppa digitalisoituu ja sähköiset palvelut nousevat välttämättömyydeksi.