Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uuden strategiamme mukaisella rakenteella, ja pystyimme parantamaan palveluamme kaikille asiakasryhmille. Uuden strategiamme toteutus näkyi myös toteuttamissamme yrityskaupoissa sekä isoissa logistiikka- ja tietohallintohankkeissa.

Uusia innovaatioita logistiikan arvoketjussa

Vuoden alussa saatoimme päätökseen Svensk Dos -annosjakeluyrityksen hankinnan, ja yhtiö liitettiin kevään 2016 aikana osaksi uutta Terveydenhuolto-liiketoimintayksikköämme. Annosjakelussa on merkittävä kasvupotentiaali niin Suomessa kuin Ruotsissa, ja olen tyytyväinen etenemiseemme viime vuoden aikana. Lisäksi ostimme Farenta-palveluyrityksen, joka täydentää erittäin hyvin Palvelut-liiketoimintaamme aluksi Suomessa, mutta toivottavasti tulevina vuosina myös Ruotsissa. Kaikkien viime vuonna hankittujen yritysten integrointi on sujunut hyvin, ja olemme jo voineet tarjota asiakkaillemme lisäarvoa uusien palveluiden muodossa. Koko palveluiden tietojärjestelmien uudistushanke sekä Enköpingin ja Mölnlycken laajennusprojektit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Suomen logistiikan prosessit tehostuivat selvästi, kun keskitimme koko maan jakelun Espooseen toisella vuosineljänneksellä. Varaudumme näillä hankkeilla markkinoiden muutokseen, joka on jo selvästi nähtävissä Ruotsissa verkkokaupan voimakkaan kasvun myötä. Pystymme näin myös entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja viranomaisten tiukempiin laatuvaatimuksiin. Digitalisaatio ja asiakkaidemme uudet tarpeet edellyttävät meiltä uusia innovaatioita logistiikan arvoketjussa. Meidän on oltava nopeampia, tehokkaampia ja läsnä asiakkaan arjessa helposti ja kätevästi. Tämä vaatii jatkuvaa parantamista ja toimintamallien kehittämistä.

Digitaalisten palveluiden merkitys kasvaa

Perustimme vuonna 2016 14 uutta apteekkia ja kehitimme useita uusia digitaalisia palveluita kuluttajille. Verkkokauppa ja muut uudet digitaaliset palvelut ovat meille erittäin tärkeä kehityskohde. Ruotsissa apteekkien verkkokauppa kasvaa voimakkaasti, ja oli vuonna 2016 jo yli neljä prosenttia koko apteekkituotteiden myynnistä. Pystyimme edelleen kasvattamaan kauppatavaroiden ja käsikauppalääkkeiden myynnin osuutta Ruotsissa, ja myös verkkokauppamme kasvoi voimakkaasti erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uskon, että alkanut vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen sekä kiristyneen kilpailun että verkkokaupan vahvan kasvun seurauksena. Vuoden 2016 aikana Suomessa keskusteltiin vilkkaasti apteekkitoiminnan kehittämistarpeista. Esitettyjen argumenttien valossa on selvää, että kehittämispotentiaalia on paljon. Potilasturvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla, ja on tärkeää, että apteekkitoimintaa säännellään ja valvotaan myös tulevaisuudessa vähintään yhtä hyvin kuin tälläkin hetkellä. On myös kiistaton tosiasia, että nykyinen apteekkien omistamiseen liittyvä sääntely vaikeuttaa toiminnan tehostamista ja nostaa lääkkeiden vähittäiskaupan kustannuksia tarpeettomasti muihin Pohjoismaihin verrattuna. Ruotsin esimerkki osoittaa, että lääkkeiden alueellinen saatavuus voidaan turvata täysin samalla kun lääkkeiden saatavuutta ja kilpailua markkinoilla lisätään. On mielestäni tärkeää, että lääkejakelu kokonaisuudessaan on osana ratkaisua, kun terveydenhuollon järjestämistä Suomessa mietitään uudelleen.

Edessä mielenkiintoinen vuosi

Mennyt vuosi oli työntäyteinen, ja alkanut vuosi näyttää tarjoavan paljon uusia mielenkiintoisia hankkeita. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja työntekijöitämme kuluneesta vuodesta ja toivon, että voimme yhdessä tehdä vuodesta 2017 vähintään yhtä menestyksellisen.

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja