Korolliset velat

Korolliset nettovelat 31.12.2016

Korolliset nettovelat

 

Korollisten velkojen jakauma 31.12.2016

Korollisten velkojen jakauma

 

Rahoitusjärjestelyt 31.12.2016

Rahoitusjärjestelyt

 

Korollisten velkojen ja pitkäaikaisten sitovien valmiusluottojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2016

Takaisinmaksuaikataulu

 

Pitkäaikaisten rahoitussopimusten kovenanttiehdot

Oriola-KD:n komittoituun pitkäaikaiseen lainasopimukseen sisältyy lainakovenanttiehtoja, jotka perustuvat nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen. Lainasopimuksen mukaiset lainakovenanttiehdot täyttyivät joulukuun lopussa 2016.