Tulevaisuuden näkymät

Näkymä vuodelle 2018

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasosta.

Oriolassa on käynnissä merkittävä kehitysvaihe, joka alkoi vuonna 2015. Vuonna 2018 Oriola avaa laajennusosan Enköpingin jakelukeskukseen. Uuden automatisoidun varaston käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä. Käyttöönotto tapahtuu asteittain, ja se vaikuttaa jakelun tehokkuuteen neljännellä vuosineljänneksellä. Suomessa parannukset uuteen, vuonna 2017 käyttöönotettuun toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmään jatkuvat. Tavoitteena on, että toiminnan tehokkuus paranee läpi vuoden. Kuluttaja-liiketoiminnassa Hehku-ketjun rakentaminen jatkuu uusien kauppojen avaamisen myötä.

Vuoden 2017 lopulla jakelusopimus lääkeyhtiö Rochen kanssa päättyi kolmivuotisen sopimusjakson jälkeen. Rochen osuus Suomen lääkemarkkinoista on 4,7 % ja Rochen vuosittainen liikevaihto tukkuhinnoin on noin 120 miljoonaa euroa Suomessa.

Oriola ja lääkeyhtiö Orion ovat sopineet, että Orion voi edelleen vuoden 2018 ajan pitää osan tuotevalikoimastaan monikanavajakelussa Suomessa. Tuotevalikoiman arvo tukkuhinnoin on enintään noin 90 miljoonaa euroa.