Tulevaisuuden näkymät

Näkymä vuodelle 2017

Oriolan vuonna 2015 aloitettu kehitysohjelma jatkuu arviolta vuoden 2018 loppuun asti. Kehityshankkeiden kustannukset sekä Ruotsin vähittäiskaupan, erityisesti verkkokaupan, kiristynyt kilpailu rasittavat vuoden 2017 kannattavuutta.

Oikaistun liikevoiton, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla.