Strategia ja tavoitteet

Oriolan päivitetyn strategian keskiössä ovat eri asiakasryhmät. Uusi toimintamalli näkyy asiakkaille parempana asiakaskokemuksena ja hyötyinä.

Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia omasta terveydestään ja elävät pidempään. Kulutus terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa.   Kuluttajat ovat vaativampia, teknisesti edistyneitä ja tottuneita asioimaan 24/7-maailmassa. Vähittäiskauppa digitalisoituu ja sähköiset palvelut nousevat välttämättömyydeksi.

Myös lääkemarkkinat ovat murroksessa. Eri toimijoiden roolit muuttuvat, markkinoille tulee uudenlaisia toimijoita ja markkinat konsolidoituvat. Lääkeyritykset erikoistuvat ja keskittyvät ydinliiketoimintaansa. Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkiin toimijoihin ja sähköisten palveluiden tarve kasvaa. Muutokset kasvattavat kysyntää uusille palveluille. 

Ikääntyvien osuus väestöstä on ripeässä kasvussa, minkä seurauksena terveydenhuollon tarve kasvaa. Muutos avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa.

Strategia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

Oriola auttaa kuluttajia voimaan hyvin. Omissa apteekeissaan Oriola tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä laajan ja laadukkaan valikoiman tuotteita. Terveydenhuollon eri toimijoille Oriola tarjoaa laajan valikoiman palveluita Ruotsissa ja Suomessa. Oriola yhdistää kuluttajat ja lääkeyritykset ainutlaatuisella tavalla. Oriola avaa lääkeyrityksille tehokkaan pääsyn markkinoille ja edistää ihmisten hyvinvointia varmistamalla, että lääkkeet, terveydenhuollon kuluttajatuotteet ja palvelut toimitetaan turvallisesti ja asiakasystävällisesti.

Oriola vastaa toimintaympäristön haasteisiin muuttumalla:

 • laajentamalla perinteisestä lääkejakelutoiminnasta lääkeyhtiöiden ja vähittäiskaupan palveluihin
 • tarjoamalla lääkeyritysasiakkaille keskitetyn kontaktin Pohjoismaissa
 • kehittämällä digitaalisia palveluita sekä palveluliiketoiminnassa että osana kuluttajaliiketoiminnan strategiaa
 • tarjoamalla lääkehuoltopalveluita terveydenhuollon sektorille, muun muassa sairaaloille
 • tarjoamalla erinomaista asiakaskokemusta ja tuotevalikoimaa
 • tehostamalla toimintaa kilpailukyvyn parantamiseksi

Uudet liiketoiminta-alueet tammikuusta 2016

Oriola uudistaa toimintamallinsa. Oriolan liiketoiminnot jaetaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja toimintasegmentteihin: Kuluttaja, Palvelut ja Terveydenhuolto.

Kuluttaja-liiketoiminta-alue keskittyy kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.

Palvelut-liiketoiminta-alue tarjoaa räätälöityjä palveluita lääkeyrityksille, apteekeille ja muille asiakasryhmille.

Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue tarjoaa palveluita sairaaloille, terveyskeskuksille ja muille terveydenhuoltoalan toimijoille.

Avaintavoitteet vuodelle 2017

 1. Sähköisen liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen
 2. Tehokkuutta parantavien kehityshankkeiden menestyksekäs läpivienti
 3. Terveydenhuoltoliiketoiminnan edelleen kehittäminen

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

 • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
 • Vuotuinen EPS kasvu yli 5 prosenttia, ilman kertaluonteisia eriä
 • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
 • Oikaistu nettovelkaantumisaste 30-60 %*

*Nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.