Vastuullisuus

Oriola-KD:llä on lääketukku- ja apteekkitoimijana vastuullinen rooli lääkkeiden toimitusketjussa. Yhtiö toimii tehokkaana ja luotettavana kanavana lääkevalmistajien ja kuluttajien sekä potilaiden välillä. Lisäksi Oriola-KD antaa asiantuntevaa ja laadukasta lääkeneuvontaa yhtiön apteekeissa.

Potilas- ja lääketurvallisuus on tärkein Oriola-KD:n toimintaa ohjaava vaatimus. Lääkkeet on toimitettava potilaalle turvallisesti, tehokkaasti ja ajallaan olosuhteista riippumatta. Oriola-KD:n asiakaslupaus tukkukaupassa onkin toimittaa reseptilääkkeet kaikkiin asiakasapteekkeihin 24 tunnin kuluessa tilauksesta. Luotettavien lääkekuljetusten lisäksi Oriola-KD huolehtii lääkkeiden asianmukaisesta varastoinnista.

Oriola-KD:n vastuulliseen toimintaan kuuluu myös valmiussuunnittelu, jonka avulla yhtiö varautuu sekä normaaliajan toiminnan häiriöihin että mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Oriola-KD:llä on lakiin perustuva velvoite ylläpitää lääkevarastoja Suomessa ja Ruotsissa, minkä avulla pystytään takaamaan lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa. Kriisitilanteissa Oriola-KD:n rooli on tukea viranomaisten toimintaa.