Energy | Oriola

Oriola-konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen energiankulutuksesta. Suurin osa sähkön kokonaiskulutuksesta muodostuu apteekkien ja varastojen valaistuksesta sekä lääkkeiden viranomaisvaateiden täyttävien varastointiolosuhteiden ylläpidosta.

Oriola-konsernissa on ryhdytty moniin toimenpiteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Mölnlycken ja Mankkaan suurten varasto- ja toimistotilojen energiatehokkuusprojektit johtavat mittaviin vuosittaisiin säästöihin energiankulutuksen, päästöjen ja kustannusten suhteen. Mankkaalla on myös siirrytty käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Muutoksen myötä konsernin käyttämästä sähköstä noin 85 % on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Energian kulutus Oriola-konsernissa | Oriola

Energian kulutus Oriola-konsernissa | Oriola

* Toiminnot Ruotsissa ja Suomessa (poislukien Farenta)