Lääkekuljetukset | Oriola

Lääkekuljetukset ovat Oriola-konsernin liiketoiminnan ydinaluetta. Pääsääntöisesti maantiekuljetuksista koostuvat jakeluverkostot kattavat koko Suomen ja Ruotsin. Oriolan asiakaslupauksen mukaisesti lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 24 tunnin sisällä tilauksen tekemisestä. Lääkekuljetuksiin liittyy lääkealan laatuvaatimusten mukaisia erityispiirteitä, joiden noudattamisesta Oriola ei tingi. Kontrolloitu lämpötila, kontaminaatioriskin välttäminen ja GDP-vaatimukset täyttävä kuljetuskalusto ovat lähtökohta onnistuneelle lääkekuljetukselle.

Kuljetukset ovat Oriola-konsernin suurin epäsuorien päästöjen luokka. Kuljetukset suunnitellaan lääkejakeluun liittyvien viranomaisvaatimusten lisäksi mahdollisimman ympäristötehokkaasti. Pitkä yhteistyö kuljetusyritysten kanssa mahdollistaa tehokkaan täyttöasteen ja optimoidun reittisuunnittelun.