Verojalanjälki | Oriola

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin. Oriola-konserni kannattaa läpinäkyvää yrityskulttuuria ja julkaisee verojalanjälkensä, mikä muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Yhtiö maksaa verot kuhunkin toimintamaahan paikallisia lainsäädännön määräyksiä noudattaen.  Oriola-konsernilla ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä maissa, joissa on verohelpotuksia.

Oriola-konsernin liiketoiminta on tuotteiden ja palveluiden hankintaa, varastointia ja myyntiä sekä tukku-, terveydenhuolto- että vähittäismyynnissä sekä Ruotsissa että Suomessa. Oriola-konsernilla on tukitoimintoja keskitetyissä organisaatioissa Suomessa että Ruotsissa. Tukitoimintojen kustannukset laskutetaan konserniyhtiöille näiden palvelujen käytön mukaan.