Om oss

Oriola i Sverige

Oriola är en av Sveriges ledande läkemedelsdistributörer,

Läkemedelsmarknaden i Sverige

I juli 2009 upphävdes apoteksmonopolet i Sverige. Som ett resultat av detta har nya affärsmodeller dykt upp för partihandel med läkemedel. Till följd av ändringen på marknaden har nya leverantörer av logistiktjänster kommit in på den svenska marknaden, vid sidan av enkanalssystemet.

Partihandeln för läkemedel

Logistikcentralerna för Oriolas partihandel i Sverige finns i Mölnlycke och Enköping. Verksamhetens kunder består av läkemedelsföretag och apotekskedjor. Oriola Sverige inriktar sig bland annat på läkemedelsdistribution direkt till apoteken (DTP - Direct to Pharmacy) och på tjänster till läkemedelsindustrin. All apoteksdistribution är centraliserad till Enköpings distributionscentral och centrallagerhanteringen till Mölnlycke, där huvudkontoret ligger.

Inköp och varuförsörjning av receptfria läkemedel och handelsvaror

Under 2012 startade Oriola Sverige ett samarbete med 5 apotekskedjor där Oriola hanterar kedjornas inköp, lager och distribution av receptfria läkemedel och handelsvaror. Kontoret för Oriolas inköps- och varuförsörjningsfunktion ligger i Stockholm. 

Tilläggstjänster

Utöver apoteksdistributionen och centrallagerhantering erbjuder Oriola olika tilläggstjänster till läkemedelsföretagen.

  • Logistik och hantering för kliniska prövningar är en väletablerad och växande tjänst som uppskattas av läkemedelsföretag runtom i världen.
  • Hantering och lagerhållning av läkemedelsprover används av flera läkemedelsföretag som uppskattar stöd med logistik och material för sina team och olika kunder.
  • Tjänsten Ompackning innefattar alla typer av ompackning och hantering av alla typer av läkemedel för den svenska och nordiska marknaden.

Ständiga förbättringar

Sedan 2010 har Oriola AB ett Leanprogram som syftar till att skapa en varaktig kultur av ständiga förbättringar i syfte att minska interna slöserier och leverera mer kundvärde. Programmet genomförs inom hela företget och utgår ifrån de kundlöften vi har gett och hur våra interna processer ständigt förbättras för att få nöjdare kunder.