Historik

1907
Kronans Droghandel bildas genom avknoppning från Apoteket Kronan i Göteborg.

1959
Läkemedelsindustrin bildar ett konsortium och övertar ägandet i KD från familjen Bernström.

1970-71
Apoteksbolaget bildas och övertar bl.a. ADA. Enkanalsdistribution införs.

2002
Orion Corporation (Finland) blir majoritetsägare i KD.

2006
Orion Corporation delas. Oriola-KD Corporation bildas och blir ny ägare, noteras på Helsingfors fondbörs.

2009 
”Gamla” Kronans Droghandel delas i KD Pharma, Mölnlycke och Kronans Droghandel, Stockholm.

2010
KD Pharma distribuerar till apotek på den avreglerade svenska apoteksmarknaden.

2011 
Oriola-KD Corporation slår samman all partihandelsverksamhet under ett gemensamt varumärke - Oriola.
KD Pharma byter namn till Oriola.

2012
Oriola ingår inköps- och distributionsavtal med apotekskedjorna Medstop, Vårdapoteket, Doc Morris och Apoteksgruppen samt Kronans Apotek.

2015
Oriola förlänger inköps- och distributionsavtal med Lloyds Apotek och Apoteksgruppen.