Oriola-KD har slutfört förvärvet av Svensk Dos

Den 3 december tillkännagav Oriola-KD sitt förvärv av Svensk Dos. Affären är nu slutförd enligt plan och Svensk Dos kommer att ingå som en del i Oriola-KD's Affärsområde Healthcare.

Svensk Dos dosdispenserar läkemedel till 24 000 personer via utlämningsställen samt genom direktleveranser till Vårdhem och till Kriminalvårdsanstalter via de ingångna avtalen med Region Skåne och Kriminalvården. Svensk Dos är Sveriges enda leverantör med nationella leveranser. Under 2014 uppnådde Svensk Dos en nettoomsättning på ca 229 miljoner kr, bolagets marknadsandel utgjorde under samma period ca 13 % av den svenska dosmarknaden. Svensk Dos har även fått tilldelningsbeslut för kommande dosdispensering till 42 500 patienter i landstingsklustret Sjuklövern (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro). Upphandlingsbeslutet för Sjuklövern är i nuläget överprövat till Kammarrätten. Svensk Dos verksamhet omfattar ca 60 medarbetare som arbetar i Svensk Dos lokaler i Uppsala.

Oriola-KD Corporation

Eero Hautaniemi
President och CEO

För ytterligare information:

Eero Hautaniemi
President och CEO
Tel. +358 (0)10 429 2109
E-post: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Thomas Gawell
Affärsområdeschef Healthcare 
Tel. + 46 31 88 70 42
E-post: thomas.gawell@oriola.com