Apteekit ovat avainasemassa keräämässä potilailta arkivaikuttavuustietoa

Arkivaikuttavuustutkimusta ja potilailta kerättävää dataa (Real World Data, RWD) hyödynnetään lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa kasvavassa määrin. Tutkimusta apteekissa – konseptissa apteekit ovat avainasemassa, kun lääkkeiden käyttäjiltä kerätään arvokasta tietoa heidän lääkehoidostaan. Reseptintoimituksen yhteydessä toteutettavissa kyselytutkimuksissa lääkkeiden käyttäjiltä saadaan ajantasaista tietoa esim. tutkittavan lääkkeen todellisesta annostuksesta, oheislääkityksestä, asiakkaan elämänlaadusta ja terveyskäyttäytymisestä.

Tutkimusapteekkitoiminnassa tehdään tärkeää ja uraauurtavaa työtä

Kansainvälisesti ainutlaatuiseen tutkimusapteekkiverkostoomme kuuluu jo joka neljäs apteekki Suomessa. Yhdessä tutkimusapteekkien kanssa toteutamme vuosittain eri terapia-alueista useita merkittäviä lääkehoidon arkivaikuttavuustietoa kerääviä tutkimuksia . Osa tutkimuksista julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa.

Potilaan parhaaksi

Potilaan hyvä hoito on näiden tutkimusten tavoitteiden keskiössä ja tuloksista hyötyy koko terveydenhoidon arvoketju. Tutkimusapteekeille yhteistyö ja siihen liittyvät koulutusmateriaalit tukevat farmasistien päivittäistä apteekki- ja lääkeneuvontatyötä. Tutkimustoimintaan osallistumisesta maksetaan korvauksena myös palkkio.

Kysy lisätietoa tutkimusapteekkitoiminnasta ja mukaan pääsystä tutkimuspäällikkö Jarno Ruotsalaiselta jarno.ruotsalainen(a)oriola.com, puh. + 358 40 7444318