Esimerkkejä Real World Evidence -tutkimusprojekteistamme

Real world evidence -tutkimuksilla saadaan hyödyllistä tietoa potilaiden hoidon tueksi, edesautetaan uusien lääkkeiden markkinoillepääsyä, tuotetaan työkaluja terveydenhuollon suunnitteluun ja resurssien kohdistamiseen sekä edesautetaan uusien lääkkeiden kehitystyötä. Parhaimmillaan RWE-tutkimukset ovat apuna koko lääkekehitysketjun ajan aina varhaisesta tutkimusvaiheesta lääkkeen markkinoille pääsyyn.

”Teemme paljon erilaisia projekteja ja analyysejä. RWE:n käyttö ja sen hyödyntäminen päätöksenteossa on lisääntynyt merkittävästi, joten tutkimuksiin kannattaa panostaa”, tutkimuspäällikkö Jarno Ruotsalainen toteaa. Tutustu Real World Evidence -palveluihimme tästä.

Käynnissä olevat Real World Evidence -tutkimukset

Tutkimuksen nimi

Turning Real World Data (RWD) to Real World Evidence (RWE) to obtain comprehensive picture of psoriasis and patients’ treatment journey.

Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla suomalaisten psoriasispotilaiden hoito- ja lääkityspolkuja sekä vertailla, miten iho- ja nivelpsoriasispotilaiden hoito- ja lääkityspolut eroavat toisistaan hyödyntämällä suomalaisen terveydenhuollon rekistereiden ainutlaatuisia tietoja. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena.

Toteutus

Retrospektiivinen rekisteritutkimus, jossa yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekistereistä ja reseptikeskuksesta löytyviä tietoja.

Rekisteröityjen informointi

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Yhteystiedot:

Heli Salminen-Mankonen
Oriola
Orionintie 5
02200 Espoo
+358 40 7192945
heli.salminen-mankonen@oriola.com

Esimerkkejä toteutetuista Real World Evidence -tutkimuksista

Diabetes

Tunnetuin diabeteksen hoitoon liittyvistä tutkimusprojekteistamme on tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvausmuutosten vaikutuksia kartoittava laaja seurantatutkimus. Tutkimus antaa ainutlaatuista tietoa diabeetikoiden kokemuksista vuoden 2017 alussa voimaan astuneiden diabeteslääkkeiden korvausmuutosten vaikutuksista.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja HUS:n endokrinologian poliklinikan kanssa.

Lisätietoa tutkimuksesta tästä.

Hyperkolesterolemia

Laajassa projektissa keräsimme tietoa kohonneen kolesterolin hoidon tavoitteista, lääkehoidosta ja hoidon toteutumiseen liittyvistä asioista yli tuhannelta, kohonneen kardiovaskulaaritapahtumien riskiryhmään kuuluvalta potilaalta. Tutkimus valaisi statiinihoidon adherenssiin ja persistenssiin vaikuttavia tekijöitä, muun muassa negatiivissävytteisen julkisen keskustelun vaikutusta.

Katso tutkimuksen abstrakti tästä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Amgenin kanssa.

Tupakasta vieroitus

Olemme tutkineet lääkehoidon avulla tapahtuvaa tupakasta vieroitusta kahdessa projektissa. Ensimmäisessä projektissa kartoitettiin varenikliinin aloittajien tupakointitaustaa ja aiempia lopettamisyrityksiä. Jatkotutkimuksessa keräsimme tietoa lopettamisen tueksi suunnitellusta tuesta ja neuvonnasta.

Lue ensimmäisen projektin julkaisu tästä. Jatkotutkimuksen tuloksista voit lukea Suomen Lääkärilehdestä. Lähde: Laine J, Turunen J, Puumalainen I, Linden K. Varenikliinin käyttäjien tuki ja hoidon arkivaikuttavuus tupakasta vieroituksessa. Suom Lääkäril 2017;33:1715–20.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Pfizerin kanssa.

Nivelreuma

Selvitimme metotreksaattihoidon käyttöä ja adherenssia biologista reumalääkettä käyttävien potilaiden joukossa. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Clinical and Experimental Rheumatology -lehdessä.

Katso abstrakti tästä.
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Rochen kanssa.

Muita tutkimiamme terapia-alueita:

•    Neuropaattinen kipu
•    ADHD
•    Parkinsonin tauti
•    MS-tauti
•    Yliaktiivinen rakko
•    Eturauhassyöpä
•    Hormonaalinen ehkäisy
•    Psoriaasi

Tutustu Real World Evidenve -palveluihimme tästä.

Heli Salminen-Mankonen

Heli Salminen-Mankonen

Head of Data Driven Business and Research
Phone Icon 040 719 2945

Real World Evidence

Real World Evidence (RWE) -palvelujemme tuottama tosielämän tietoon perustuva näyttö tarjoaa strategista tukea lääkkeen koko elinkaaren ajan.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut lääkeyrityksille

Lääkeyrityksille suunnatut asiantuntijapalvelumme kattavat koko valmisteen elinkaaren.

Asiantuntijapalvelut lääkeyrityksille