Roche panostaa laatuun ja tutkimukseen

Rochen mielestä laatu on jokaisen potilaan oikeus ja jokaisen rochelaisen velvollisuus. Lääkkeen laatu varmistetaan etukäteen, ja saatavuus on yksi tärkeä laatukriteeri.

Nina Isonen-Sjölund ja Sanna-Kaisa Lindström Rochelta sekä Aino Kylmänen Oriolasta

Roche on vuonna 1896 perustettu, tutkimukseen satsaava terveysalan yritys, jolla on yli sadan vuoden kokemus terveyden edistämisestä maailmassa. Rochella on vahvaa biotekniikan osaamista, ja se valmistaa lääkkeitä syövän ja muiden vakavien tautien hoitoon. Maailman terveysjärjestö WHO:n ylläpitämällä keskeisten lääkkeiden listalla (WHO Model Lists on Essential Medicines) on mukana 24 Rochen kehittämää lääkettä. Niiden joukossa on kemoterapiavalmisteita, antibiootteja ja malarialääkkeitä.

Roche-konsernin pääkonttori sijaitsee Sveitsin Baselissa. Konsernissa on yhteensä noin 88 500 työntekijää, joista noin 80 työskentelee Roche Oy:ssä Suomessa. Roche on toiminut Suomessa vuodesta 1982 saakka.

Lääkkeitä ja diagnostiikkaa

Rochen toimintamalli perustuu kahteen toisiaan tukevaan kivijalkaan: lääkekehitykseen ja diagnostiikkaan.

– Me panostamme vaikeiden sairauksien innovatiiviseen hoitoon. Tavoitteemme on yksilöity terveydenhoito, jossa lääkehoidon sopivuus esimerkiksi tietylle potilasalaryhmälle voidaan todeta diagnostisesti, sanoo Rochen Market Access -osaston johtaja ja lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja, QP Nina Isonen-Sjölund.


Vahva tuotekehitysputki

Roche on yksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen eniten panostavista yrityksistä maailmassa. Viime vuonna T&K-kulujen osuus liikevaihdosta oli peräti 21,5 prosenttia.

– Tuotekehitysputkessamme on yli 60 uutta vaikuttavaa ainetta. Käynnissä on noin 40 tuotekehitysohjelmaa, joissa diagnostiikkaa kehitetään yhdessä uuden vaikuttavan aineen kanssa, Isonen-Sjölund kertoo.

– Immunoterapia on yksi tulevaisuuden innovatiivisista hoidoista. Syövän immunoterapia, joka perustuu elimistön oman puolustuskyvyn nostamiseen, on yksi keskeisistä Rochen tutkimusalueista.

Laatu on rochelaisille kaikki 
kaikessa

Isonen-Sjölund kiteyttää Rochen laatuajattelun seuraavasti: Laatu on jokaisen potilaan oikeus ja jokaisen rochelaisen velvollisuus.

– Rochella lääkkeen laatu varmistetaan etukäteen tunnistamalla prosessien kriittiset pisteet ja satsaamalla resursseja niihin. Parannamme jatkuvasti laadun eri osa-alueita ja hiomme sisäisiä prosessejamme, sanoo Rochen laatu- ja myyntilupayksikön päällikkö sekä lääketehdastoimintojen vastuunalainen johtaja, QP Sanna-Kaisa Lindström.

Hän vastaa myös Suomeen saapuvien lääke-erien vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta. Laatuun kuuluu, että lääkkeet eivät saa altistua esimerkiksi kuljetuksen aikaisille lämpötilapoikkeamille.

Saatavuus on osa laatua

Roche mittaa yhteistyötään kumppaneidensa kanssa laatumittareilla, joista yksi on saatavuus.

– Koska on kyse hyvin sairaista ihmisistä, saatavuus on meille tärkeä prioriteetti ja myös vahvuutemme. Me tuomme valmistamiamme lääkkeitä Suomeen suoraan Sveitsistä. Olemme vakuuttuneita siitä, että suora hankintaketjumme Sveitsistä Suomeen yhdistettynä koko kuljetusketjun 100-prosenttiseen läpinäkyvyyteen takaa sen, että lääke saadaan toimitettua oikea-aikaisesti potilaalle, Isonen-Sjölund korostaa.

– Jos lääke meistä riippumattomista syistä loppuu varastosta, me panostamme korvaavan tuotteen hankkimiseen nopeasti esimerkiksi Ruotsista.

Suora hankintaketju on Isonen-Sjölundin mukaan hyvä suoja myös lääkeväärennösten kannalta.

Erityisosaamista edellyttävä 
tuotevalikoima

Rochen tuotevalikoimaan sisältyy monia tuoteryhmiä, joiden jakelu ja toimitukset edellyttävät erityistietämystä ja -osaamista.

– Biologiset lääkkeemme ovat hyvin arkoja lämpötilavaihteluille, ja niiden kylmäsäilytys on kriittisen tärkeää. Noin 80 prosenttia tuotevalikoimastamme on kylmätuotteita ja sairaalatuotteita. Toimitamme lääkkeitä myös Suomessa tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Meillä on myös huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä tuotevalikoimassamme. Lisäksi toimitamme tarvittaessa hyvin sairaille potilaille tarkoitettuja erityisluvallisia lääkkeitä, joilla ei ole vielä myyntilupaa, kertoo Sanna-Kaisa Lindström.

– Meidän täytyy huomioida toiminnassamme useiden eri lainsäädäntöjen vaatimuksia. Niiden noudattaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä Rochen omien yksiköiden ja Oriolan välillä. Tiedon täytyy kulkea, jotta kaikki tapahtuu määräysten mukaisesti, Lindström tähdentää.

Saumatonta yhteistyötä

Roche on Oriolan pitkäaikainen kumppani.

– Olemme tehneet yhteistyötä Rochen kanssa jo pitkään, ja olemme oppineet tuntemaan heidän kriteerinsä. Me kuuntelemme Rochen toiveita ja reagoimme niihin. Tapaamme säännöllisesti neljännesvuosittain, ja meillä on tiivistä yhteistyötä myös viikkotasolla, kertoo Oriolan laadunvarmistusproviisori ja lääketehdastoimintojen vastuunalainen johtaja Aino Kylmänen.

Roche kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja toimintaprosessejaan.

– Jos meidän tarpeemme joissain tapauksissa ylittävät perustason, me olemme valmiit kouluttamaan Oriolan työntekijöitä. Prosesseihin tehtävien muutosten tulee olla hallittuja, sanoo Lindström.

Se, että Rochella on Oriolassa heille nimetty laatuasioiden asiakasvastaava, on Lindströmin mielestä erittäin tärkeä asia. Se, että vastapuoli ei vaihdu, mahdollistaa jatkuvuuden ja sujuvoittaa päivittäistä työskentelyä.

– Yhteistyössämme on kyse moniulotteisista prosesseista, ja monet asiat vaativat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Minun tehtäväni on kuunnella mahdollisia uusia toiveita ja vaatimuksia, viedä niitä käytäntöön ja tiedottaa niistä muille oriolalaisille, Kylmänen selittää.

Rochen ja Oriolan välinen yhteistyö on avointa ja sujuvaa.

– Me käymme erittäin hedelmällisiä keskusteluita. Kumpikin osapuoli oppii ja kehittyy, luonnehtii Lindström.

Reseptori 1/2015

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuvat: Pekka Nieminen

Kysy lisää lääkeyritysyhteistyöstä

Simon Ollus

Simon Ollus

Asiakkuusjohtaja
Phone Icon +358 10 429 4224