Uusi syöpätutkimus pyrkii lisäämään kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä

Heli Salminen-Mankonen kertoo sinulle mielellään lisää syöpätutkimuksesta.

Suomessa syöpähoitojen kustannukset ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana nousussa. Syöpähoidoilla on merkittävä taloudellinen vaikutus syöpäpotilaisiin, heidän läheisiinsä ja koko yhteiskuntaan. Tietoa eri syöpähoitojen vaikutuksista potilaiden arkeen on vähän, mikä puolestaan vaikuttaa uusien lääkkeiden pääsyyn Suomen markkinoille. Uusi tieteellinen syöpätutkimus tarkastelee kokonaisvaltaisesti syöpähoitojen kustannuksia ja tehokkuutta. Tutkimuksen tavoite on lisätä kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä.

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä THL, Suomen Syöpäpotilaat ry ja Oriola.  Valtakunnallisista rekistereistä kerättyä tietoa yhdistetään ensimmäistä kertaa potilaiden raportoimiin tuloksiin, jotka kerätään suoraan potilailta Oriolan verkostoon kuuluvien tutkimusapteekkien kautta. Suomen Syöpäyhdistyksen tukema pilottivaihe alkoi apteekeissa ja potilasjärjestöissä helmikuussa 2019.

Uusi syöpätutkimus tuottaa kauan odotettua tuoretta tutkimustietoa, joka ottaa huomioon myös potilaan näkökulman. Tietoa tarvitaan muun muassa:

  • arvioitaessa syövän suoria ja epäsuoria kustannuksia Suomessa
  • yhdistettäessä sairauden kokonaiskustannuksia potilaiden raportoimiin tuloksiin
  • tehtäessä näyttöön perustuvia korvauspäätöksiä
  • vertailtaessa eri lääkkeitä käyttävien potilaiden hoitotuloksia
  • tuomaan esiin potilaan näkökulmaa pelkkien kustannusten ja tulosten tarkastelemisen sijaan yhdistämällä potilaiden kokemukset ja rekisteritiedot.

Tutkimustuloksia hyödynnetään myös Ruotsissa

Vaikka syöpätutkimus toteutetaan Suomessa, tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös Ruotsissa, koska Suomen ja Ruotsin potilasprofiilit, korkeatasoiset terveydenhuoltojärjestelmät ja kansalliset hoitosuositukset vastaavat laajalti toisiaan. Lisäksi Suomi ja Ruotsi muodostavat ainutlaatuisen arkivaikuttavuuden tutkimuskentän, koska niillä on monia vahvuuksia, kuten kattavat väestörekisterit ja henkilötunnukset, joiden ansiosta eri lähteistä peräisin olevia tietoja voidaan yhdistää.

Syöpätutkimuksen lopullisten tulosten analysointi alkaa vuoden 2019 lopussa. Arkivaikuttavuustutkimustiimin vetäjä Heli Salminen-Mankonen kertoo tutkimuksesta mielellään lisää. Voit myös lukea marraskuussa 2018 julkaistun artikkelin aiheesta tästä.

Heli Salminen-Mankonen

Heli Salminen-Mankonen

Team Lead of Real World Evidence
Phone Icon 040 7192945

Real World Evidence

Keräämme ainutlaatuisen palautteen lääkehoidosta potilailta tutkimusapteekkien kautta.

Real World Evidence