Imeskelemällä loppu tupakoinnille

Imeskelemällä loppu tupakoinnille | Oriola

Imeskelytabletti voi helpottaa tupakoinnin lopettamista ja lieventää tupakoinnin haittoja.

Kuusi kymmenestä tupakoitsijasta haluaa Lääkäriseura Duodecimin tietojen mukaan lopettaa tupakanpolton. Vuosittain neljä tupakoitsijaa kymmenestä yrittää lopettaa siinä onnistumatta.

Tupakoinnin haittoja voidaan lieventää ja lopettamista helpottaa Acetium-imeskelytabletilla. Acetiumin vaikutus tupakoinnin lopettamiseen todettiin Biohit Oyj:n tuoreessa tutkimuksessa (Syrjänen-Eronen-Hendolin-Paloheimo-Eklund-Bäck-ström-Suovaniemi, Anticancer Research 37:3639-3648, 2017) .

Acetiumia säännöllisesti käyttäneet lopettivat tutkimusaikana tupakoinnin 1,5 kertaa todennäköisemmin kuin lume-valmistetta käyttäneet.

– Acetium-imeskelytabletti on turvallinen ja tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen. Se on luonnonmukainen tuote, joka sisältää hitaasti liukenevaa L-kysteiiniä ja ksylitolia. L-kysteiini sitoo tupakansavusta sylkeen liukenevaa karsinogeenista asetaldehydiä. Tuotteella ei ole sivuvaikutuksia, käyttörajoituksia tai suurinta sallittua annosta, toteaa Biohitin lääketieteellinen johtaja, professori Kari Syrjänen.

Asetaldehydi on WHO:n luokituksen mukaan syöpää aiheuttava aine. L-kysteiini muodostaa asetaldehydista vaarattoman yhdisteen, joka poistuu luonnollisesti elimistöstä.

Imeskelytabletti auttaa, jos tupakoitsija imeskelee sitä aina tupakoidessaan.

– Vaikutus perustuu siihen, että tietyn ajan, noin 2–3 kuukauden, kuluessa savukkeen maku muuttuu ja tupakoinnin tuottama mielihyvän tunne vähenee. Näin tupakoitsijan on helpompi tehdä päätös tupakoinnin lopettamisesta, Syrjänen lisää.

Acetium ei vähennä tupakoinnin muita haittavaikutuksia.

– Päätös tupakoinnin lopettamisesta on kaikista saatavilla olevista apukeinoista huolimatta jokaisen tehtävä henkilökohtaisesti, lisää Biohitin toimitusjohtaja  Semi Korpela.

Nyt julkistettu tutkimus on varmennus-tutkimus yhtiön aiemmin teettämälle tutkimukselle.

Näin pääsee alkuun tupakoinnin lopettamisessa

  • Lääkärin, terveydenhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa käyty keskustelu on todistetusti hyvä aloitus vieroittamiselle.
  • Tupakoinnin lopettaminen on helpompaa ryhmässä.
  • Lopettamisen tukena kannattaa kokeilla siihen tarkoitukseen suunniteltuja valmisteita.
  • Liikunta voi auttaa jonkin verran vieroitusoireisiin.
  • Kun lopettaminen on onnistunut, kannattaa ainakin kolmen kuukauden ajan mahdollisuuksien mukaan välttää tilanteita, joihin on aiemmin liittynyt tupakointia.

Lähde: Käypä hoito –työryhmä

Teksti: Johanna Hytönen