Huomio lasten ja nuorten liikuntaan

Huomio lasten ja nuorten liikuntaan | Oriola

Nuorisoliikunnan puolesta puhuvan Nuori Suomi -järjestön mukaan lasten ja nuorten liikunnan määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Erityinen ongelma on nuorten liikunnan vähäisyys. Liikkuminen lopahtaa kyselytutkimusten mukaan 12-vuotiaana alakoulun päättymisen jälkeen.

Nuoret käyttävät liikunnan sijaan aikaa television ja tietokoneiden parissa. Opetusministeriön ja Nuoren Suomen toteuttaman tutkimuksen mukaan yläkouluikäisistä neljännes viettää näiden äärellä viikonloppuisin yli kuusi tuntia päivässä. Osa peleistä kannustaa liikkumaan, mutta suuri osa passivoi.

Liikkumattomuudella on pitkäjänteisiä seurauksia lapsen ja nuoren elämään. Se altistaa myöhemmässä elämässä ylipainolle sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Liikkumattomuudella on yhteys myös syrjäytymiseen, sillä yhdessä muiden kanssa liikkuminen edistää sosiaalisia suhteita ja auttaa muun muassa kielellisessä kehityksessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan päivähoitoikäinen lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Kaikkien 7–18-vuotiaiden taas tulee liikkua monipuolisesti vähintään 1–2 tuntia päivässä. Perheen, koulun ja terveysalan ammattilaisten kannustus on keskeistä hyvien liikuntatottumusten kehittymisen kannalta.


Lähteet:

Nuori Suomi (2011): 10 teesiä ja 100 lupausta – Manifesti lasten ja nuorten liikkumisesta

Opetusministeriö ja Nuori Suomi (2008): Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Nuori Suomi (2005): Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset

Kaikki artikkelit