Kissojen virtsaamishäiriöt ovat hyvin yleisiä

Kissojen virtsaamishäiriöiden syitä ja hoitokeinoja

Kissojen käytöshäiriöistä virtsaamiseen liittyvät ongelmat ovat kaikkein yleisimpiä. Usein ongelma on monisyinen ja ratkaistavissa kärsivällisyydellä.

Tarpeiden tekeminen hiekkalaatikon ulkopuolelle eli eliminaatio-ongelma on kissojen ongelmakäyttäytymisestä yleisin ja tuttu myös Animagi Kissaklinikka Felinassa työskentelevälle eläinlääkäri Suvi Pohjola-Stenroosille.

Stenroosin mukaan eliminaatio-ongelma on usein yhdistelmä sekä elinoloihin ja ympäristöön liittyviä että lääketieteellisiä syitä. Syy-seuraussuhteita voi toisinaan olla hankala erottaa toisistaan – etenkin vaiheessa, jossa ongelma on päässyt kroonistumaan.

Ongelmien ilmetessä ensimmäistä kertaa saattaa ongelman ratkaisuksi riittää se, että lemmikin omistaja soittaa konsultoivan puhelun eläinlääkärille.

Lukuisia mahdollisia syitä taustalla

Eliminaation selittävänä taustasyynä saattavat olla mitä moninaisimmat asiat, kuten esimerkiksi muutos ympäristössä tai sen rauhattomuus, vääränmallinen tai -kokoinen laatikko tai vääränlainen hiekka tai pelletti sen sisällä.

Ongelman luonne saattaa antaa viitettä syystä, mutta ei aina. Esimerkiksi jatkuva virtsaaminen sänkyyn voi olla merkki hiekkalaatikon välttämisestä, esimerkiksi vastenmielisyydestä hiekkalaatikkoa kohtaan. Syynä tähän voivat puolestaan olla väärä laatikon paikka, liian korkea kynnys tai pieni pohja-ala, laatikon likaisuus tai sen materiaali.

Kissa on herkkä ja tarkka eläin

Ympäristöön liittyviä eliminaation taustatekijöitä on useita. Taustojen selvittäminen auttaa muodostamaan kuvaa kissan kokemuksista ja siten päättelemään, miten asiaa aletaan hoitaa.

Selvittäminen aloitetaan kissan omilla tiedoilla: minkä ikäinen kissa on, onko kyseessä leikattu vai leikkaamaton kissa, asuuko taloudessa muita kissoja ja minkä ikäisiä ne ovat. Samalla käydään läpi, asuuko taloudessa lapsia, onko hiekkalaatikko rauhallisessa ja helposti päästävässä paikassa ja miten ruoka-astiat sijaitsevat hiekkalaatikkoon nähden.

Nämä kysymykset ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, millaisia asioita lemmikinomistajan kannattaa ottaa huomioon virtsaamisongelman syitä pohdittaessa ja ratkottaessa. Kissa on herkkä, sosiaalisesta asemasta ja reviiristä hyvin tietoinen sekä siisteydestään tarkka eläin.

Lisäksi on hyvä muistaa, että jokainen kissa on yksilö. Kissoissa on myös individualisteja, joiden tuntoaistimus on erityisen herkkä. Nämä kissat ovat erityisen vaateliaita tarvelaatikossa käytetyn pohjamateriaalin ja jopa laatikon pinnan suhteen.

Yleinen ongelma

Eliminoiminen on kissoilla yleinen ongelma. Esimerkiksi yli 65 prosenttia kissojen käytösongelmia koskevista puheluista Pennsylvanian yliopiston käytösklinikalle koski tarpeiden tekemistä laatikon ulkopuolelle. Käytösongelmia käsitteleviä puheluita tuli klinikalle yhteensä yli 700 kahden vuoden aikana. 

Ongelmasta kärsivien kissojen joukossa oli sekä uroksia että naaraita. Useimmissa tapauksissa kissa oli leikattu. Roduissa osoittautui olevan eroja: persialaisen kaikista käytösongelmista 79 prosenttia oli eliminaatiota, kun sitä vastoin siamilaisten vastaava luku oli vain 37 prosenttia.

Myös somaattisia syitä taustalla

Ongelmakäyttäytymisen aiheuttaja voi olla kokonaan tai osittain lääketieteellinen. Ei pidä siis ajatella oireen johtuvan yksinomaan kissan olosuhteista ja jäädä ratkomaan asiaa omin neuvoin.  

– Kun virtsaamisen liittyvää ongelmaa lähdetään klinikalla selvittämään, pitää tehdä huolellinen ja laaja-alainen anamneesi kaikesta kissan käytökseen, ruokintaan, kotioloihin ja laajempaan asuinympäristöön liittyvistä tekijöistä, Pohjola-Stenroos kertoo.

Monesti kissanomistajaa pyydetään tekemään ja tuomaan vastaanotolle kotitalouden pohjakuva, johon on merkitty ongelman kannalta keskeisten paikkojen sijainti: kissan hiekkalaatikko, ruoka-astiat, mutta myös kissojen minireviirit ja ne väärät paikat, joihin kissa virtsaa tai ulostaa.

Pohjola-Stenroos jakaa ongelmanratkaisun neljään pääkohtaan. Virtsaaminen laatikon ulkopuolelle voi johtua lääketieteellisestä ongelmasta (esimerkiksi infektio), fyysisistä olosuhteista (väärä materiaali laatikossa), henkisistä olosuhteista (reviirin merkkaus) tai näiden eriasteisista yhdistelmistä.

Virtsarakko on ”stressielin” 

Ongelmavirtsaamiseen kytkeytyvät lääketieteelliset syyt ovat nekin monenlaisia. Virtsarakon tulehdus eli inflammaatio muodostaa suurimman ryhmän lääketieteellisten virtsaamisongelmien syistä, peräti 95–97 prosenttia kaikista tapauksista.  

– Kissat yleensäkin reagoivat stressiin tyypillisesti virtsarakollaan, jota voi hyvällä syyllä kutsua niiden stressielimeksi. Joillakin kissoilla on kuitenkin aivan erityinen geneettinen taipumus virtsarakon inflammaatioihin. Näillä kissoilla virtsarakon pinta ja myös tuntemukset rakon pinnalla ovat tavanomaista herkemmät ja rakon tulehdustila toistuu helposti muutoksiin liittyvän stressin yhteydessä.

Estohoito voi auttaa

Kissojen virtsarakon inflammaatioihin käytetään usein estohoitoja, joihon voi kuulua muun muassa glykosamiinoglykaani-musiinikerrosta hoitavia ravintolisiä ja tarvittaessa pieni annos tulehduskipulääkettä. Tulehduskipulääkkeitä kissat sietävät kuitenkin melko huonosti, joten mahdolliset munuaishaittojen riskit on otettava vakavasti huomioon.

Bakteerin aiheuttamien virtsatieinfektioiden hoidossa käytetään antibiootteja. Bakteerin lääkeherkkyys ja infektion sijainti määrittävät käytetyn antibiootin, annostelun ja kuurin pituuden. Jos infektio on lieväasteinen ja yksinomaan virtsateiden alemmalla tasolla, saatetaan selvitä viikon kuurilla. Ylemmissä virtsateissä ja etenkin munuaisaltaassa olevan infektion hoitokuuri voi kestää jopa kuusi viikkoa.

Infektio harvinainen syy

Pohjola-Stenroos muistuttaa, että vain 3–5 prosentissa kaikista lääketieteellisten virtsaamisongelmien syistä selittävänä tekijänä on virtsateiden infektio. Kun infektion syyksi on paljastunut bakteeri, valitaan täsmähoidoksi tehoava antibiootti: riittävä annos ja riittävän pitkään.

Hoitotulos varmistetaan kontrolliviljelyllä lääkekuurin päätyttyä. Antibiooteissa ongelma on sama kuin ihmislääkkeissä: antibiooteille vastustuskykyiset bakteerikannat ovat kaiken aikaa lisääntymään päin.

Kaikki artikkelit