Itämeren ruokavalio tukee lapsen päättelykykyä

Välimeren ruokavalion terveellisyys lienee tutun kuuluinen monelle suomalaiselle. Mitä sitten on Itämeren ruokavalio ja mitä yhteyksiä sillä on terveyteen?

Itämeren ruokavaliossa on pohjoismaisille tyypillisiä ruoka-aineita. Ruokavaliossa suositellaan paljon juureksia, kaalia, herneitä, marjoja, täysjyväruista -kauraa, ja –ohraa, kalaa, kevyt ja rasvatonta maitoa ja piimää sekä rypsiölyjä. Ruokia kuten makkaraa, makeisia ja makeita leivonnaisia tulisi syödä vain vähän.

Itä-Suomessa käynnistettiin Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus vuonna 2007 ja siinä seurataan lasten ja nuorten terveyttä ja elintapoja vuoteen 2022 asti. Vastikään ilmestyneessä julkaisussa kerrotaan tähän mennessä saaduista tuloksista, että niin sanottu Itämeren ruokavalio edistää lapsen päättelykyvyn kehittymistä. Tutkimuksessa lapsille tehtiin testi, joka mittaa päättelykykyä. Testi on nimeltään Raven’s Coloured Progressive Matrices ja siinä pitää yhdistää oikeat kuviot toisiinsa. Mitä useammin lapsi yhdistää oikean kuvion, sitä enemmän pisteitä testistä saa.

Tutkimukseen osallistui 428 iältään 6-8 –vuotiasta tyttöä ja poikaa. Tulokset osoittivat, että Itämeren ruokavalion noudattaminen oli yhteydessä parempaan päättelykykyyn. Lasten ruokavalio painottui runsaaseen kasvisten, marjojen ja täysjyväviljojen syöntiin. Lisäksi kalaa suosittiin enemmän kuin punaista lihaa. Näiden ruoka-aineiden runsas saanti lapsena siis edistää päättelykyvyn kehittymistä. Niillä tutkimuksen lapsilla, jotka söivät eniten punaista lihaa ja makkaraa, oli heikoin päättelykyky.

Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa oli, että ruokavalion yhteys päättelykykyyn todennettiin vain pojissa eikä tytöissä. Erityisesti poikien vähäinen vihannesten, hedelmien, marjojen ja kalan saanti oli yhteydessä huonoon päättelykykyyn. Yhtenä vaikuttavana tekijänä tuloksiin saattaa olla se, että tyttöjen aivot kehittyvät hieman nopeammin kuin poikien, eli tulos olisi saattanut olla samansuuntainen nuoremmilla tytöillä. Mahdollisesti myös ruokavaliolla on suurempi merkitys poikien aivojen kehittymiseen kuin tytöillä.

Reilu kasvisten, marjojen, täysjyväviljojen ja kalan syönti takaa monipuolisen vitamiinien, kivennäisaineiden ja terveellisen rasvan saannin. Tällaisilla ravintoaineilla on paljon terveysvaikutuksia kuten sydän- ja verisuonitautien ja syövän ehkäisy. Aivoissa ne toimivat suojaravintoaineina ja edistävät aivojen toimintaa. Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio jo lapsena tukee päättelykyvyn ja älykkyyden kehittymistä.

Teksti: Ravitsemustieteen tohtori (PhD) Mina Mojtahedi, Vitamin M

Lisätietoa Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimuksen tuloksista ja Itämeren ruokavaliosta:

Haapala EA, Eloranta AM, Venäläinen T, Schwab U, Lindi V, Lakka TA. Associations of diet quality with cognition in children - The Physical Activity and Nutrition in Children Study. British Journal of Nutrition 2015;114:1080-1087.

https://eerohaapala.wordpress.com/2015/08/14/itamerella-on-aivoruokaa-ruokavalio-ja-kognitio-lapsuudessa/

http://www.lastenliikuntajaravitsemus.fi/

Kanerva N, Kaartinen NE, Schwab U, Lahti-Koski M, Männistö S. The Baltic Sea Diet Score: a tool for assessing healthy eating in Nordic countries. Public Health Nutrition 2014;17:1697-1705.