Oriola parantaa energiatehokkuuttaan Suomessa ja Ruotsissa

Oriola parantaa energiatehokkuuttaan Suomessa ja Ruotsissa | Oriola

Vasemmalta oikealle: Kimmo Savolainen, logistiikkajohtaja Palvelut-liiketoiminta; Kimmo Virtanen, liiketoimintajohtaja Palvelut-liiketoiminta, Niclas Ramsin, logistiikkajohtaja Oriola Ruotsi, Katarina Gabrielson, hankintajohtaja; Jonas Larsson, kiinteistöpäällikkö.

Oriola-konsernin toimitilat Mankkaalla ja Mölnlyckessä ovat olleet mittavien muutostöiden kohteena. Mölnlyckessä laajennettiin korkeavarastoa, jonne asennettiin kaksi uutta automaattihissiä, kuljettimia ja uusi keräysasema. Muutoksen myötä Mölnlycken kapasiteetti kasvoi 7 700 lavapaikan verran ja vastaanottoalue laajeni 900 neliömetriä. Mankkaalla puolestaan käynnistettiin energiatehokkuusprojekti yhdessä suomalaisen LeaseGreenin kanssa. Hankkeen lähtökohtana on vanhan ilmanvaihtojärjestelmän modernisoiminen sekä valaistuksen vaihtaminen LED-tekniikkaan. Työt saatetaan päätökseen kevään 2018 aikana.

Mölnlycken keskusvaraston laajennus parantaa energiatehokkuutta

Mölnlycken projekti käynnistyi tarpeesta lisätä varastokapasiteettia. Samalla remontti tarjosi mahdollisuuden jatkaa edellisinä vuosina aloitettuja energiatehokkuustoimia Mölnlycken toimitiloissa. Laajennusosan uudet seinät on suunniteltu hyvin eristäviksi, mikä parantaa varaston energiatehokkuutta. ”Laajennuksen myötä varaston energiankulutus neliömetriä kohden pienenee, vaikka tilat ovat kasvaneet”, kertoo Mölnlycken kiinteistöpäällikkö Jonas Larsson. ”Pienempään energiankulutukseen vaikuttavat myös aikaisempina vuosina tekemämme parannukset: maalämpöön siirtyminen, jäähdytys- ja lämmityskoneiden kontrolloitu seuranta sekä valaistuksen vaihtaminen LED-valoihin”, Larsson kiteyttää.

Jari Mäkelä | Oriola

Mankkaan energiatehokkuusprojekti pienentää Oriolan hiilijalanjälkeä

Mankkaan varasto- ja toimistotiloissa uusittiin vanhoja ilmanvaihtokoneita. Lisäksi lämmön talteenottoa ja jäähdytystekniikkaa parannettiin. Valaistuksessa siirryttiin LED-tekniikkaan ja toimistotiloihin asennettiin CO₂-sensoreita, jotka säätelevät ilmanlaatua hengitysilman hiilidioksiditasojen perusteella.

Energiatehokkuusprojektin elinkaarivaikutukset ovat merkittävät. ”LeaseGreenin arvion mukaan energiatehokkuustoimet vähentävät sähkön ja lämmön kulutusta Mankkaalla vuosittain noin 2 500 MWh:n verran”, kertoo turvallisuus- ja kiinteistöpäällikkö Jari Mäkelä. ”Päästämme jatkossa ilmaan 500 tonnia vähemmän hiilidioksidia kuin aikaisemmin. Määrä vastaa 230 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta”, Mäkelä jatkaa.