HANTI – korvaamaton työkalu sairaanhoitopiirien kilpailutuksiin

Sairaanhoitopiirien lääkkeiden tarjouskilpailut ovat lääkeyrityksille tärkeä, mutta resursseja ja aikaa vievä projekti. Oriolan HANTI-hankintapäätöstietokanta on ainutlaatuinen työkalu, joka tehostaa sairaaloiden hankintapäätösten seuraamista ja analysointia.

Tänä vuonna noin 80 % Suomen sairaaloiden hankinnoista on ollut mukana tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailuiden päätökset julkaistaan loppuvuodesta ja hankintajaksot alkavat 1.1.2020. Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella tarjouskilpailu käynnistynee vuonna 2020 ja lisäksi käynnissä on jatkuvasti pienempiä kilpailutuksia. Tarjouskilpailut antavat lääkeyrityksille mahdollisuuden menestyä Suomen lääkemarkkinoilla,  mutta vaativat aikaa, osaamista ja resursseja.

”Palvelemme lääkeyrityksiä kattavasti kaikkeen sairaalatarjouksiin liittyvissä toiminnoissa. Olemme myös kehittäneet ainutlaatuisen HANTI-työkalun, jolla yritykset pystyvät seuraamaan helposti ja nopeasti sairaaloiden hankintapäätöksiä”, kertoo Oriolan Market Access palveluista vastaava Jaana Joutseno.

HANTI tukee strategista päätöksentekoa

HANTI-hankintapäätöstietokannan avulla lääkeyritykset voivat analysoida tarkasti kaikki sairaaloiden hankintapäätöksissä mukana olevat valmisteet. Yritykset käyttävät HANTI-työkalua myös yrityksen omien ja sen kilpailijoiden aiempien vuosien sairaalatarjousten analysointiin. Tämä tukee yritysten tarjouskilpailuun osallistumiseen liittyvää strategista päätöksentekoa.

Jos lääkeyrityksellä ei ole riittäviä omia resursseja tai tarvittavaa osaamista sairaaloiden hankinnoista, voi yritys ulkoistaa sairaalatarjousten tekemisen Oriolalle alusta loppuun. Lääkeyritykset hyödyntävät Oriolan asiantuntijapalveluja myös esimerkiksi kilpailijoiden ja markkinoiden analysoinnissa sekä HTA-arvioinneissa ja riskinjakomallien laadinnassa. Oriolan sairaatarjousten asiantuntijat tekevät työn tehokkaasti ja noudattavat ehdotonta asiakkaan edellyttämää salassapitoa.

HANTI hankintapäätöstietokanta

  • on validoitu digitaalinen työkalu sairaanhoitopiirien hankintapäätösten seuraamiseen ja analysointiin
  • toimii selaimella ajasta ja paikasta riippumatta
  • sisältää koulutuksen osana lisenssiä

Jaana Joutseno kertoo mielellään lisää. Voit myös tutustua Market Access palveluihimme tästä.

MARKET AND HOSPITAL ACCESS

Farmasian ja terveystaloustieteen asiantuntijamme ovat valmiina tarttumaan haasteisiin, jotka liittyvät lääkevalmisteiden pääsyyn Suomen markkinoille tai sairaaloiden käyttöön.

Lue lisää