Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja järjestää vuosittain tapaamisen, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon osakkeenomistajina. Äänimäärän mukaan kahdenkymmenen suurimman osakkeenomistajan kokous valitsee osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet. Kokous valitsee lisäksi yhden nimitystoimikunnan jäsenistä sen puheenjohtajaksi. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuoden nimitystoimikunnan jäsenten valintaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimiakseen siihen asti kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla tämän sivun oikeanpuoleisen sarakkeen linkistä. 

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Oriola Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti valinneet seuraavat henkilöt nimitystoimikunnan jäseniksi:

Mikael Aro
Peter Immonen
Mikko Mursula
Pekka Pajamo
Into Ylppö


Pekka Pajamo valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Oriola Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.