Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Oriola Oyj:n hallitus on nimittänyt 18.12.2017 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Robert Anderssonin. Hän aloitti tehtävässä 12.2.2018. Andersson siirtyi Oriola-konsernin toimitusjohtajaksi Telia Companysta, missä hän toimi Senior Vice President and Head of Corporate Holdings -roolissa. Hän on PAO MegaFonin hallituksen jäsen.

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät palkka- ja palkkioselvityksestä ja yhtiön tilinpäätöksestä.