Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Juko Hakala

Juko Hakala nimitettiin Oriola Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.2.2021 alkaen. Hän on myös Oriolan hallituksen jäsen maaliskuusta 2018. Hakalalla on kattava kokemus toimitus- ja liiketoimintajohtajana toimimisesta pörssilistatuissa yhtiöissä Suomessa ja Pohjoismaissa. Hän toimii aktiivisesti terveyssektorin yhtiöiden hallituksissa ja vastuullisuuteen keskittyvien start-up-yritysten neuvonantajana.

Vuonna 2019 hän vastasi Suomen valtion omistaman maa-, meri- ja ilmaliikenteen ohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n toimitusjohtajana sen yhtiöittämisestä ja strategisesta ohjauksesta. Vuosina 2014–2017 Hakala oli toimitusjohtajana Affecto Oyj:ssä, joka on dataan ja analytiikkaan liittyvien asiantuntijapalvelujen markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa ja oli listattuna Helsingin pörssissä ennen myyntiä CGI:lle vuonna 2017. Ennen Affectoa Hakala toimi useissa johtotehtävissä Accenturen Pohjoismaiden organisaatiossa, kuten Digital, Technology Strategy and Infrastructure Services -liiketoimintayksiköiden johtajana.

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät sivulta Palkitseminen ja yhtiön tilinpäätöksestä.