Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Robert Andersson

Robert Andersson nimitettiin Oriola Oyj:n toimitusjohtajaksi 12.2.2018 alkaen. Andersson siirtyi Oriolaan Telia Companystä, missä hän toimi useissa johtorooleissa, mukaan luettuna Senior Vice President and Head of Corporate Holdings, Executive Vice President and Head of Region Europe sekä toimitusjohtaja, TeliaSonera Finland. Andersson työskenteli vuodesta 2012 Telia-konsernin johtoryhmässä. 

Ennen Teliaa Andersson toimi useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Nokiassa ja kuului Nokian johtoryhmään vuosina 2005-2009 Executive Vice President Customer and Market Operations sekä Executive Vice President Devices Finance, Strategy and Sourcing -rooleissa.

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät palkka- ja palkkioselvityksestä ja yhtiön tilinpäätöksestä.