Terveyden ja hyvinvoinnin markkina kehittyy ja tarjoaa kuluttajille uusia tuotteita sekä palveluja. Kilpailu on markkinalla voimakasta, ja verkkokauppa vaikuttaa sekä valikoimaan että hinnoitteluun. Julkinen sektori pyrkii kasvavassa määrin etsimään keinoja hallita terveydenhuollon korkeita kustannuksia, ja nämä toimenpiteet luovat uusia mahdollisuuksia toimialan palveluntarjoajille. Toisaalta ne myös luovat painetta tuotteiden ja palveluiden hinnoittelulle. Lääkemarkkinan odotetaan jatkavan kasvamistaan myös vuonna 2019.

Muutokset lääkealan sääntely-ympäristössä sekä lääkkeiden hinnoittelussa ja korvattavuudessa vaikuttivat edelleen markkinoihin, joilla Oriola toimii. Ruotsissa vuonna 2018 astuivat voimaan sekä lääketukkujen velvollisuus toimittaa lääkkeet apteekkeihin 24 tunnin sisällä tilauksesta että uudet säännöt, joiden mukaan apteekit palauttavat tuotteita lääketukkuun. Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa terveydenhuollon rahoitusta ja rakenteita sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Apteekkisektorin sääntely ei juuri muuttunut vuonna 2018, mutta paine muutoksille kasvaa.

Suomi

Suomen lääkemarkkinoiden kokonaisarvo oli noin 2,6 miljardia euroa vuonna 2018. Arvioitu vuosittainen kasvu vuoteen 2022 mennessä on noin 1,5 prosenttia. (Lähde: IQVIA)

  • Suomessa on n. 815 apteekkia ja n. 600 apteekkaria (Lähde: Apteekkariliitto)
  • Lääkkeitä saa myydä vain apteekeissa, nikotiinikorvaushoitotuotteita myydään lisäksi päivittäistavarakaupassa

Ruotsi

Ruotsin lääkemarkkinoiden kokonaisarvo oli noin 4,3 miljardia euroa vuonna 2018. Arvioitu vuosittainen kasvu vuoteen 2022 mennessä on noin viisi prosenttia. (Lähde: Reveal ja IQVIA)

  • Ruotsissa on 1 428 apteekkia (Lähde: Apoteksförening)
  • Oriolan omistaman Kronans Apotek -ketjun markkinaosuus vuonna 2018 oli 17 % (Lähde: Apoteksförening)
  • Verkkokaupan kasvu Ruotsin apteekkimarkkinoilla oli 38 %. Sen markkinaosuus oli noin 8 % vuoden 2018 loppuun mennessä
  • Reseptilääkkeitä myydään vain apteekeissa, osa itsehoitolääkkeistä on myynnissä myös päivittäistavarakaupassa