Kokonaisuutena Oriolan investoinnit, sisältäen ylläpitoinvestoinnit ja uusien apteekkien perustanta, ovat keskimäärin 35 miljoonaa euroa vuosittain. Luku ei sisällä yritysostoja.