Toimintaympäristöömme vaikuttavat globaalit muutosilmiöt tuovat mukanaan mahdollisuuksia ja haasteita. Varaudumme muutoksiin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnan, terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden sekä kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin

Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia omasta terveydestään ja haluavat ennaltaehkäistä sairauksia. Kulutus terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa.

  • Kronans Apotek -apteekkimme Ruotsissa tarjoavat kuluttajille asiantuntevaa neuvontaa sekä laajan valikoiman lääkkeitä ja terveystuotteita.

Digitalisaatio

Kuluttajat ovat yhä vaativampia, teknisesti edistyneitä ja tottuneita asioimaan itselleen sopivana ajankohtana. Sähköisten palveluiden kysyntä kasvaa ja vähittäiskauppa digitalisoituu.

  • Palvelemme kuluttajia Ruotsissa Kronans Apotekin verkkokaupassa. Tavoitteena on saumaton, erinomainen asiakaskokemus, jonka varmistaa jatkuva kehittäminen.
  • Tarjoamme digitaalisia lisäpalveluita esimerkiksi mobiilisovellusten avulla.
  • Aloitimme yhteistyön internet-lääkäriasema Doktor.se:n kanssa Ruotsissa.

Terveydenhuollon muutos

Ihmiset elävät yhä pidempään. Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, samoin terveydenhuollon tarve. Tämä lisää kustannuksia yhteiskunnalle. Muutos avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa.

  • Tarjoamme lääke- ja annosjakelupalveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille Ruotsissa sekä annosjakelupalveluita apteekeille Suomessa.
  • Tarjoamme asiantuntijapalveluita apteekeille, lääkeyhtiöille ja terveydenhuollon toimijoille. Olemme kasvattaneet palvelutarjontaamme vuosina 2016–2017 esimerkiksi Farentan ja ICTHS Health Supportin yritysostoilla.

Erityislääkkeiden kasvu

Sairaaloissa käytettävien erityislääkkeiden kysyntä kasvaa. Nämä kalliit biolääkkeet vaativat erityiskäsittelyn, -varastoinnin ja -kuljetuksen.

  • Tarjoamme erityislääkkeille asianmukaisen erityiskäsittelyn, -varastoinnin ja -kuljetuksen. Lääkkeiden yksilöllinen käsittely ja uudet pienille asiakasryhmille suunnatut erityispalvelut tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.