Osakepääoma

Oriola Oyj:n osakepääoma on 147 899 766,14 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita enintään 500 000 000 kappaletta ja B-osakkeita enintään 1 000 000 000 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään 20 äänellä ja jokainen B-sarjan osake 1 äänellä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen muuttaminen edellyttää, että yhtiökokouksen päätöstä on kannattanut 4/5 annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Oriola Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq OMX Helsingin päälistalla. Yhtiön toimiala pörssissä on Terveydenhuollon jakelupalvelut ja toimialaluokka Terveydenhuolto. A-osakkeiden kaupankäyntitunnus on OKDAV ja B-osakkeiden kaupankäyntitunnus on OKDBV.

Yhtiöllä on yhteensä 55 434 273 kaupparekisteriin merkittyä A-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 1 108 685 460, sekä yhteensä 126 051 940 B-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 126 051 940, eli yhteensä 181 486 213 osaketta ja 1 234 737 400 ääntä.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa on 84 903 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %.

Osakkeiden muunto

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus vaatia, että A-osake muunnetaan B-osakkeeksi.

 

Muunto-oikeus