Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-31.3.2017 perjantaina 28.4.2017 klo 8.30

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi:

Vuoden 2017 alkua leimasi kireä kilpailu Ruotsin vähittäiskauppamarkkinoilla. Tämä vaikutti erityisesti kuluttajatuotteissa. Kehitämme ja parannamme kilpailukykyämme Kuluttaja-liiketoiminnassa useilla ohjelmilla, jotka keskittyvät reseptilääkkeiden saatavuuteen, hinnoitteluun ja virtaviivaisempaan alueelliseen organisaatioon. Kehitämme myös aktiivisesti apteekkiketjuamme ja verkkokauppaamme. Näillä ohjelmilla tulee olemaan positiivinen vaikutus toisen vuosineljänneksen loppupuolelta alkaen.

Palvelut-liiketoiminnasta Abbvien lääkejakelusopimuksen päättyminen Ruotsissa näkyi odotetusti liikevaihdon laskuna. Tätä tasoittaa koko vuoden 2017 osalta Medan jakelun käynnistyminen Ruotsissa toisen vuosineljänneksen aikana. Logistiikan korkea tehokkuus tuki kannattavuutta. Uusi tietojärjestelmämme otetaan käyttöön Suomessa kesäkuussa.

Terveydenhuolto-liiketoiminnassa alkoi uusi, Norrlandin alueen kattava annosjakelusopimus. Sopimuksen perusteella suoritamme annosjakelun noin 19 000 potilaalle, mikä lähes kaksinkertaistaa annosjakeluvolyymimme Ruotsissa. Annostuotannon käynnistäminen vaikutti negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen tulokseen, mutta sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla.

Aiomme tulla Suomen kuluttajamarkkinoille perustamalla yhdessä Kesko Oyj:n kanssa uudenlaisen, koko Suomen kattavan terveys-, kauneus- ja hyvinvointimyymälöiden ketjun. Yhteisyrityksen perustamisesta tiedotettiin maaliskuussa 2017, ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Kutsu julkistustilaisuuteen

Q1 2017