Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2019 perjantaina 26.4.2019 klo 15.00

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2019 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (894 miljoonaa euroa, +5,4 %) ja liikevaihto (397 miljoonaa euroa, +2,3 %) jatkoivat kasvuaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,7 % ja liikevaihto 5,8 %. Tehottomuus ja korkeat operatiiviset kulut sekä Ruotsin haastava kuluttajamarkkina rasittivat kuitenkin kannattavuutta.

Uuden jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi Ruotsissa helmikuussa. Käyttöönoton odotetaan jatkuvan toisen vuosineljänneksen loppuun asti ja jakelukeskuksen odotetaan toimivan tehokkaasti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uusi asiakaskeskeinen organisaatiomme ja liiketoiminta-alueet Consumer, Pharma ja Retail ovat olleet toiminnassa tämän vuoden alusta.

Consumer keskittyy apteekkitoimintaan Ruotsissa, jossa kuluttajien ostokäyttäytyminen on siirtymässä nopeasti verkkoon. Olemme jatkaneet investointeja verkkokauppaamme, joka kasvoi 59 % eli markkinaa (34 %) nopeammin. Hintakilpailu ja matalat katteet vaikuttivat negatiivisesti liiketoiminta-alueen tulokseen.

Pharma tarjoaa lääketuotteiden tukkukauppa- ja asiantuntijapalveluja. Pharma jatkoi kasvuaan sekä Ruotsissa että Suomessa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 11,4 % ja liikevaihto kasvoi 11,6%. Operations-toiminnon tehottomuus rasitti edelleen tulosta Ruotsissa, mutta Suomessa parantunut tehokkuus vaikutti positiivisesti liiketoiminta-alueen tulokseen.

Retail tarjoaa laajan tuote- ja palveluvalikoiman apteekeille, päivittäistavarakaupalle ja muille hyvinvoinnin toimijoille. Retailin ensimmäinen vuosineljännes ei ollut tyydyttävä, mikä johtui pääasiassa Operations-toiminnon tehottomuudesta Ruotsissa ja tuoteportfolion osittaisesta uudistamisesta. Aloitimme helmikuussa annosjakelutoimitukset Stockholms Läns Landstingin (SLL) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, ja olemme nyt Ruotsin markkinajohtaja yli 90 000 potilaalla.

Kaksi strategista ohjelmaamme, 20by20 Excellence ja Customer Experience, etenevät suunnitelmien mukaisesti. 20by20 Excellence -ohjelman 20 miljoonan euron säästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.”

Q1 2019