Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-31.3.2020 perjantaina 24.4.2020 klo 8.30

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (965,3 miljoonaa euroa, +7,9 %) ja liikevaihto (459,8 miljoonaa euroa, +15,8 %) jatkoivat kasvuaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,8 % ja liikevaihto 17,9 %. Yhtiön oikaistu liikevoitto kasvoi 86,6 % 6,9 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellinen. Maaliskuussa COVID-19-pandemia vaikutti voimakkaasti yhtiön toimintaan molemmissa toimintamaissa. Kuluttajakäyttäytyminen johti ennennäkemättömään flunssa- ja kiputuotteiden sekä lääkkeiden kysyntään apteekeissa. Yhtiö keskitti maaliskuun puolivälissä jakelutoimintansa lääkkeisiin varmistaakseen potilasturvallisuuden. Poikkeuksellinen kysyntäpiikki kasvatti yhtiön myyntiä, mutta myös rasitti tulosta kohonneilla henkilöstö- ja rahtikustannuksilla.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 10,3 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiä kiihdytti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos verkkokaupan myynnin kasvaessa 45 %. Kasvu oli erityisen voimakasta maaliskuussa, jolloin verkkokauppa kasvoi lähes 100% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pharma jatkoi vahvaa kasvua molemmissa toimintamaissa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,4 % ja liikevaihto kasvoi 24,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pandemiasta seurannut lääkemyynnin kasvu näkyi erityisesti maaliskuussa. Liiketoiminnan tulosta heikensivät korkeat kuljetuskustannukset ja jakelukeskuksen kulut erityisesti Ruotsissa. Asiantuntijapalveluiden kysyntä heikkeni.

Retail jatkoi kasvua vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 10,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Retailin myyntiin vaikutti COVID-19 aiheuttama flunssatuotteiden kysyntäpiikki sekä Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan kasvu viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ruotsin jakelutoiminnan korkeat kulut heikensivät liiketoiminnan kannattavuutta. 

Pandemian aiheuttamat kansalaisten liikkumista rajoittavat toimet samoin kuin terveydenhuollon kantokyvyn ylläpitäminen vaikuttavat väistämättä myös Oriolan liiketoimintaan. Turvaamme osaltamme lääkkeiden ja terveystuotteiden saatavuuden yhteiskunnassa samalla kun huolehdimme oman henkilökuntamme turvallisuudesta.”

Q1 2020