Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2021 tiistaina 27.4.2021 klo 8.30. 

Toimitusjohtaja Juko Hakala vuoden 2021 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:

”COVID-19-pandemian kolmas aalto vaikutti merkittävästi Suomeen ja Ruotsiin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä vaikutti merkittävästi markkinaan sekä koko toimialaan. Kuluttajien vähentynyt liikkuminen, kausittaisen influenssaepidemian puuttuminen ja kiristyneet rajoitukset vaikuttivat ostokäyttäytymiseen poikkeuksellisella tavalla erityisesti Ruotsissa. Lisäksi terveydenhuollon resurssien kohdentaminen pandemian hallintaan piti lääkevolyymit matalina.

Ensimmäisellä neljänneksellä Oriolan laskutus ja liikevaihto laskivat 6,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (6,9) miljoonaa euroa. Tähän vaikutti pääasiassa volyymien lasku sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinassa, erityisesti tärkeissä reseptilääkkeiden (RX) ja itsehoitovalmisteiden (OTC) tuoteryhmissä. Kuluttajien siirtymä verkkokauppa-asiointiin Ruotsin apteekkiliiketoiminnassa kiihtyi. Arvioimme näiden vaikutusten jäävän väliaikaisiksi lukuunottamatta siirtymää verkkokauppa-asiointiin.

Ensimmäinen vuosineljännes oli Consumerille haastava pandemian vaikuttaessa voimakkaasti kuluttajien käyttäytymiseen erityisesti tammi- ja helmikuussa. Liikevaihto laski 6,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 80 %. Oikaistu liikevoitto laski -0,6 (5,4) miljoonaan euroon. Liikevoiton laskuun vaikuttivat pääasiassa alentuneet volyymit reseptilääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden tuoteryhmissä. Kuluttajien siirtymä verkkokauppa-asiointiin kiihtyi.

Pandemia vaikutti ensimmäisellä neljänneksellä väliaikaisesti myös Pharmaan. Liikevaihto laski 6,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Oikaistu liikevoitto oli 2,0 (3,6) miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat pääasiassa alentuneet volyymit useissa reseptilääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden tuoteryhmissä kuten flunssalääkkeissä, muutokset asiakassopimuksissa sekä volyymien vaihtelusta johtunut toiminnallinen tehottomuus.

Retailin liikevaihto laski 3,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,1 (0,2) miljoonaan euroon lähinnä annosjakeluliiketoiminnan positiivisen kehityksen ansiosta. Lisäksi uudistetut asiakassopimukset terveys- ja hyvinvointituotteissa Ruotsissa paransivat tulosta.

Pandemiasta johtuvien merkittävien väliaikaisten markkinamuutosten vuoksi käynnistimme lyhyen aikavälin Focus21-hankkeen. Se yksinkertaistaa Oriolan fokusta vuonna 2021 ja tähtää strategisten- ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Oriolan nykyiset strategiset ohjelmat 20by20 ja Customer Experience ovat osa Focus21-hanketta.

Vaikka vuoden 2021 alku oli Oriolan kannattavuuden osalta haastava, operatiivinen palvelutasomme säilyi vakaana. Onnistuimme hyvin roolissamme lääkkeiden jakelijana palvellen asiakkaitamme ja yhteiskuntaa luotettavasti pandemian vallitessa. Vuoden 2021 aikana jatkamme työtämme tarkoituksemme “Health for life” mukaisesti ja priorisoimme edelleen Oriolan luotettavia palveluita, kannattavuutta ja kilpailukykyä.”

Q1 2021