Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2014 24.7.2014 klo 8.30.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Kannattavuus vahvistui Ruotsin molemmissa toimintasegmenteissä. Kronans Apotek on vakiinnuttanut asemansa Ruotsin apteekkimarkkinoiden keskeisenä toimijana arviomme mukaan noin 21 % markkinaosuudella. Ruotsin tukkukaupan kannattavuutta on vahvistanut vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä aloittamamme tehostamisohjelmat sekä liiketoimintavolyymin kasvu.

Venäjän liiketoimintojen tammi-kesäkuun heikko kehitys rasitti merkittävästi Oriola-KD:n ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoa ja liikevoittoa. Venäjän tukkukaupan liikevoitto oli erittäin huono ja toimintasegmentin kannattavuus jäi selvästi asettamistamme tavoitteista. Suunnitteluprosessin yhteydessä päivittämämme näkemys Venäjän tukkukaupan liiketoiminnan tulevasta kehityksestä johti Venäjän lääkkeiden tukkukauppaan kohdistuneeseen 77,2 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukseen. Toisella neljänneksellä suoritettu arvion päivitys lääkepäämiessopimuksiin sisältyvien markkinointituki- ja bonussaamisten osalta aiheutti 7,2 miljoonan euron kulun. Venäjän liiketoimintoihin kohdistuneiden tehostamistoimenpiteiden johdosta  henkilöstön määrä  on kesäkuun 2014 loppuun mennessä vähentynyt 490 työntekijällä suhteessa kesäkuun 2013 loppuun. Tulemme jatkamaan ja tehostamaan Venäjän tukkuliiketoiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä toisella vuosipuoliskolla.

Moskovaan rakennettavan uuden päälogistiikkakeskuksen rakennustyöt on saatu päätökseen ja hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Toimintojen siirtäminen uusiin tiloihin aloitetaan vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä. Täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.”

Osavuosikatsaus Q2 2014