Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Oriola Oyj julkisti puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2019 keskiviikkona 17.7.2019 noin klo 8.30.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (942,5 miljoonaa euroa, +5,1 %) ja liikevaihto (448,5 miljoonaa euroa, +12,3 %) jatkoivat kasvuaan toisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 7,1 % ja liikevaihto 14,8 %. Oikaistu liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa, joka oli 18,8 % alempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsin kuluttajamarkkinan muutokset sekä Ruotsin uuden jakelukeskuksen odotettua hitaampi käyttöönotto rasittivat kannattavuutta.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 0,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verkkokaupan myynti kasvoi 36 % markkinoiden mukaisesti. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ja verkkokaupan voimakas hintakilpailu rasittivat edelleen liiketoiminnan tulosta. Consumer liiketoiminnassa olemme jatkaneet monikanavapalveluiden kehittämistä. Kokemukset ensimmäisistä terveydenhuoltopalveluja tarjoavista Drop-in klinikoista ovat hyviä ja laajennamme tarjontaa vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Pharma jatkoi hyvää kasvua molemmissa toimintamaissa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,3 % ja liikevaihto kasvoi 30,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvua johdattivat sekä lääkemarkkinan kasvu että muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa. Suomessa Operations-toiminto toimii tehokkaasti, mutta tehottomuus Ruotsissa rasitti Pharman tulosta. Perinteisen jakeluliiketoiminnan rinnalla kehitämme asiantuntijapalveluita lääkeyhtiöille, joiden kysyntä paikallisten asiantuntijoiden palveluille kasvaa.

Retailin toista vuosineljännestä vauhditti erityisesti annosjakeluliiketoiminnan hyvä kehitys. Oriolan yhteenlaskettu potilasmäärä on kasvanut jo 115 000:een ja olemme nyt markkinajohtaja Ruotsissa. Retailin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 7,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Retailin tulosta rasitti Operations-toiminnon tehottomuus Ruotsissa. Jatkamme edelleen tuote- ja palveluvalikoiman uudistamista Retailissä.

Kaksi strategista ohjelmaamme, 20by20 Excellence ja Customer Experience, etenevät suunnitelmien mukaisesti. Julkistimme kesäkuussa aloittavamme yhteistoimintaneuvottelut, joiden suunniteltujen toimenpiteiden vuotuisen säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 4–6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 20by20 Excellence -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä.”

 

Puolivuosikatsaus 2019