Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Oriola Oyj julkisti puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2020 perjantaina 17.7.2020 noin klo 8.30.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (897,7 miljoonaa euroa, -4,7 %) ja liikevaihto (435,8 miljoonaa euroa, -2,8 %) laskivat toisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 4,6 % ja liikevaihto laski 2,6 %. Yhtiön oikaistu liikevoitto laski -0,3 miljoonaan euroon.

Vuoden toisen neljänneksen tulos menetettiin COVID-19-pandemian takia. Pandemia vaikutti voimakkaasti markkinoihin ja yhtiön toimintaan molemmissa toimintamaissa. Kuluttajien rajoitettu liikkuminen erityisesti huhti–toukokuussa heijastui ostokäyttäytymiseen ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön negatiivisesti. Julkinen terveydenhuolto keskittyi COVID-19 potilaiden hoitoon ja siihen varautumiseen, mikä näkyi elektiivisen sairaanhoidon osittaisena pysähtymisenä. Lisäksi lääkejakelun turvaaminen kaikissa olosuhteissa nosti operatiivisia kustannuksia.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto laski 1,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä myyntiin vaikutti erityisesti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, joka näkyi paitsi kauppakeskusten merkittävänä hiljentymisenä, myös verkkokaupan myynnin kasvuna. Apteekkeihin kehitettiin nopeasti pandemiatilannetta tukevia palveluita, kuten ”Soita ja nouda ulkoa” -palvelu ja COVID-19 vasta-ainetestaukset. Lisäksi lanseerasimme nopeutetulla aikataululla monikanavastrategiamme mukaisesti ”Click & Collect” -palvelun, missä tuotteet voi tilata verkossa ja noutaa apteekista.

Pharman vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu laskutus laski 5,9 % ja liikevaihto laski 4,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pandemiasta seurannut lääkemyynnin hiljentyminen näkyi erityisesti huhti–toukokuussa. Lisäksi liiketoiminnan tulosta heikensivät lääkejakelun turvaamisesta aiheutuneet kustannukset. Pystytimme yhteistyössä Ruotsin neljän maakunnan ja toisen tukun kanssa Ruotsiin tiettyjen lääkkeiden valmiusvarastoinnin tukemaan lääkkeiden saatavuutta.

Retailin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 4,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Retailin myyntiin vaikutti positiivisesti pandemiaan liittyvien tuotteiden kysyntä. Toisaalta apteekkiasioinnin vähentyminen heikensi yleisesti tuotteiden kysyntää ja apteekkihenkilöstön vuokraustoimintaa Suomessa. Liiketoiminnan tulosta heikensivät myös kasvaneet jakelu- ja operatiiviset kulut Ruotsin jakelukeskuksessa.

COVID-19-pandemian tilanne on toimintamaissamme parhaillaan melko vakaa, mutta riski toisesta aallosta voi kasvattaa liiketoimintaympäristön epävakautta.”

Puolivuosikatsaus 2020