Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.9.2017 keskiviikkona 25.10.2017  klo 08:30.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi:

Suomen Palvelut-liiketoiminnassa tapahtui merkittävä muutos syyskuun alussa, jolloin uusi toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön. Uuden järjestelmän käyttöönotto oli odottamattoman vaikeaa, ja vaati suuria ponnistuksia nostaa toimituskyky takaisin normaalille tasolle. Syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana lääkkeiden toimitusvarmuus laski keskimäärin 72 prosenttiin, ja syyskuun loppuun mennessä 95 prosenttia lääketilauksista toimitettiin apteekkeihin luvatussa 24 tunnissa. Lokakuussa lääketoimitusten toimitusvarmuus on palannut normaalille tasolle, ja ei-lääkkeellisten tuotteiden osalta normaalitaso saavutetaan lokakuun loppuun mennessä.

Oriola Finlandin henkilöstö on suuren paineen alla tehnyt valtavasti töitä ratkaistaakseen näitä ongelmia, toimittaakseen lääkkeitä ja tiedottaakseen tilanteesta asiakkaille. Asiakkaamme, niin apteekit kuin lääkeyhtiöt, ovat tukeneet meitä sen varmistamiseksi, että kriittiset lääkkeet on voitu toimittaa asiakkaille. Haluan kiittää sekä asiakkaitamme että henkilöstöä joustavuudesta ja yhteistyöstä tämän siirtymävaiheen aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme Ruotsin Kuluttaja-liiketoiminnassa toisella vuosineljänneksellä aloitettuja kehityshankkeita. Kilpailu markkinoilla on intensiivistä, ja kustannukset verkkokaupan kehittämisestä, uusien apteekkien avaamisesta sekä Suomen terveys- ja hyvinvointiketjun käynnistämisestä rasittivat Kuluttaja-liiketoiminnan kannattavuutta. Verkkokaupan vahva kasvu Ruotsin apteekkimarkkinoilla jatkuu, ja arvioidaan että vuoden 2017 loppuun mennessä se saavuttaa noin 7 prosentin osuuden Ruotsin apteekkimarkkinoista. Verkkokauppamme myynti on kehittynyt hyvin, ja arviomme mukaan olemme kasvaneet markkinoita nopeammin vuonna 2017. Valmistelut Oriolan ja Keskon uuden, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän ketjun käynnistämiseksi jatkuivat. Ensimmäiset kaupat suunnitellaan avattavan vuoden 2018 alussa.

Terveydenhuolto-liiketoiminnassa työ annosjakelun tehokkuuden kehittämiseksi ja Ruotsin toimintojen kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat. Syyskuun 2017 lopulla suoritimme annosjakelua noin 68 000 henkilölle Ruotsissa ja Suomessa.

Q3 2017