Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2020 perjantaina 23.10.2020 klo 8.30

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2020 kolmannesta vuosineljänneksestä:

”Katsauskaudella COVID-19-pandemia heijastui edelleen merkittävästi Oriolan liiketoimintaan. Tartuntojen määrät nousivat nopeasti katsauskauden loppua kohden. Lääkkeiden käyttö pysyi normaalia vähäisempänä, kun terveydenhuollon resursseja suunnattiin testaukseen sekä muuhun pandemiavarautumiseen. Erityisesti elektiivisen sairaanhoidon volyymit jäivät edelleen normaalia alemmalle tasolle. Myös kuluttajien liikkumisen vähenemisestä johtuva ostokäyttäytymisen muutos vaikutti negatiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden kysyntään. Pandemiaan liittyneet ilmiöt vaikuttivat toimintaympäristöön globaalisti, ja ne lisäsivät epävarmuutta myös Oriolan molemmilla markkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa.

Ruotsin jakelukeskuksen automatisointihankkeessa otettiin katsauskaudella tärkeitä edistysaskelia. Automatisoinnin käyttöönottovaihe valmistuu viimeisen vuosineljänneksen kuluessa pandemian aiheuttamasta myöhästymisestä huolimatta. Käyttöönottovaiheen päätyttyä toimenpiteet prosessien optimoimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi jatkuvat. Automatisoinnin ja tehokkuuden parantamisen positiiviset vaikutukset alkavat näkyä tuloksessamme asteittain.

Oriolan laskutus oli vertailukauden tasolla ja liikevaihto kasvoi hieman. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski ja liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Oikaistu liikevoitto heikkeni viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 30,1 % ja oli 6,3 miljoonaa euroa.

Consumerin liikevaihto1 kasvoi 1,2 % vertailukaudesta. Oriolalle strategisesti keskeisen verkkokaupan kasvu jatkui ja oli markkinaa nopeampaa. Myös apteekkiemme tarjoamien COVID-19-pandemiaan liittyvien palveluiden, esimerkiksi vasta-ainetestien, kysyntä oli vilkasta. Kivijalka-apteekkien myynti sen sijaan laski kuluttajien liikkumisen vähentyessä, ja erityisesti pandemian hiljentämissä ostoskeskuksissa asiakasmäärät vähenivät.

Pharman laskutus1 laski 3,1 % ja liikevaihto1 laski 0,5 % vertailukaudesta. Pandemiasta johtuva lääkemyynnin hidastuminen alensi edelleen lääkejakelun kysyntää. Lääkeyrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden liiketoiminta kehittyi katsauskaudella hyvin. Lääkevolyymien lasku, muutokset asiakasopimuksissa sekä palvelutuotannon kasvaneet kustannukset rasittivat Pharman tulosta myös kolmannella vuosineljänneksellä.

Retailin liikevaihto1 kasvoi 1,9 % vertailukaudesta. Annosjakelun liiketoiminta kehittyi hyvin. Lisäksi pandemiaan liittyvien tuotteiden, kuten kasvomaskien, kysyntä oli vilkasta. Retailin tulos kehittyi positiivisesti vertailukaudesta pääasiassa annosjakelun kasvun ja annosjakelutoimintamme tehokkuuden parantumisen ansiosta. Ruotsissa tulosta rasittivat palvelutuotannon kasvaneet kustannukset.

Olemme pystyneet vaikeassakin markkinaympäristössä huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta sekä toteuttamaan yhteiskunnallisesti merkittävää tarkoitustamme – Health for life. Lämmin kiitos henkilöstöllemme, että teitte tämän mahdolliseksi.”

1 Laskettu vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Q3 2020