Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016

Oriola-KD Oyj julkisti tilinpäätöstiedotteen 1.1.-31.12.2016 maanantaina 13.2.2017 klo 8.30

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Oriola-KD:n liiketoiminta kasvoi vuonna 2016 markkinoiden vauhdissa. Palvelut-liiketoiminta kasvoi markkinoita nopeammin, mutta kasvu jäi heikommaksi Kuluttaja-liiketoiminnassa. Kannattavuutta tukivat logistiikassa toteutetut, tehokkuutta parantavat toimenpiteet ja Kuluttaja-liiketoiminnassa reseptivapaiden tuotteiden myynnin osuuden suotuisa kehitys.

Toteutimme strategiaamme menestyksekkäästi kaikissa liiketoiminta-alueissa; Kuluttaja-liiketoiminnassa Ruotsissa avasimme 11 uutta apteekkia hyvillä liikepaikoilla, ja suljimme kolme apteekkia paikoissa, joissa asiakasvirta ei enää tukenut myyntiä. Avasimme reseptiasiakkaille uuden, palvelua parantavan mobiilisovelluksen. Verkkokaupan osuus vuonna 2016 oli vielä alle kaksi prosenttia kokonaismyynnistä ja sen kasvupotentiaali on hyvä. Kiristyvän  kilpailun johdosta, joka näkyy erityisesti verkkokaupassa, keskitymme jatkossa tehostamaan apteekkien toimintaa, terävöittämään uusien apteekkien avaamisstrategiaa ja kehittämään verkkokaupan tarjoomaa. Huolimatta kiristyneen  kilpailun tuomasta vastatuulesta, ja yhteensä 14:sta uudesta apteekista vuonna 2016, Kuluttaja-liiketoiminta saavutti vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vuoden 2015 tuloksen.

Palvelut-liiketoiminnassa laajensimme palveluvalikoimaamme lääkeyhtiöille ja apteekeille hankkimalla Farenta Oy:n. Olemme myös keskellä kolmevuotista kehitysohjelmaa, jossa otamme käyttöön uuden liiketoiminta-alustan ja uudistamme jakelukeskuksiemme automaatiota. Tästä huolimatta saavutimme Palvelut-liiketoiminnan kaikkien aikojen parhaan tuloksen vuonna 2016.

Aloitimme uuden Terveydenhuolto-liiketoiminta-alueen, kun hankimme vuonna 2016 annosjakeluyhtiöt sekä Ruotsissa että Suomessa. Onnistuimme myös vuoden aikana lisäämään palvelumme piirissä olevien henkilöiden määrää. Uusi liiketoiminta kehittyi hyvin, ja saavutti ensimmäisenä toimintavuotenaan positiivisen operatiivisen tuloksen.

Lääkkeiden jakelusta ja myynnistä käydään julkisuudessa paljon keskustelua, sekä Ruotsissa että Suomessa. Ruotsissa apteekkitoiminta avattiin kilpailulle melkein vuosikymmen sitten, ja vapauttamisen jälkeen apteekkipalveluiden saatavuus on parantunut merkittävästi ja potilasturvallisuus on säilynyt korkealla tasolla. Apteekkien lukumäärä on kasvanut yli 400:lla, apteekkipalvelut ovat jatkuneet myös harvaan asutuilla seuduilla ja kilpailu on laskenut reseptivapaiden tuotteiden hintoja. Asiakaspalaute on ollut positiivista. Suomessakin nämä seikat on tunnustettu, ja valmius harkita muutoksia sääntelyyn on kasvanut.

Useat isot kehityshankkeet ja samanaikainen uuden liiketoimintarakenteen sisäänajo ovat vaatineet paljon henkilöstöltämme. Emme ole kuitenkaan unohtaneet tärkeintä, vaan olemme palvelleet asiakkaitamme joka ikinen päivä. Tämä omistautuminen yhtiömme kehittämiseen varmistaa kykymme jatkaa liiketoiminnan ja tuloksen parantamista myös tulevaisuudessa.

Tilinpäätöstiedote Q4 2016