Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Oriola Oyj julkisti tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2019 perjantaina 7.2.2020 klo 8.30.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

”Oriolalle vuosi 2019 oli vahvaa kasvua laskutuksessa (3 733,1 miljoonaa euroa, +6,1 %) ja liikevaihdossa (1 721,3 miljoonaa euroa, +10,9 %). Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,4 % ja liikevaihto 13,6 %. Vuoden 2019 oikaistu liikevoitto jäi kuitenkin 20,5 miljoonaan euroon, joka oli 40,6 % alempi kuin vuotta aiemmin. Koko vuotta rasitti Ruotsin uuden jakelukeskuksen suunniteltua hitaampi käyttöönotto sekä voimakas verkkokaupan kilpailu apteekkimarkkinassa.  

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Consumerin liikevaihto kasvoi 3,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Verkkokaupan kasvu oli 20 %. Liiketoiminnan kannattavuutta rasittivat erityisesti verkkokaupan kiristynyt kilpailu, panostukset IT-järjestelmiin sekä yleisen kulutason kasvu. Katsauskauden liikevoittoon kohdistui oikaisueriä pääosin aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna Pharman liikevaihto kasvoi 26,4 % kasvaneen lääkemyynnin ohjaamana ja Retailin liikevaihto kasvoi 9,5 % annosjakeluliiketoiminnan hyvän kehityksen johdosta. Molempien liiketoiminta-alueiden tulosta rasitti edelleen Ruotsin jakelutoimintojen kasvaneet kulut. Suomessa jakelutoimintamme ylitti tavoitteemme ja toiminta oli tehokasta, vakaata ja laadukasta.

Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet kahta strategista ohjelmaamme: 20by20 Excellence ja Customer Experience. Saavuttaaksemme 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun menessä, käymme systemaattisesti läpi ja tehostamme toimintojamme. Vuoden 2019 aikana olemme saavuttaneet säästöjä erityisesti logistiikan resurssointikustannuksissa ja IT-kustannuksissa Suomessa. Jatkamme suunnitellusti ohjelmaa vuoden 2020 aikana. Customer Experience -ohjelma on keskittynyt asiakaskokemuksen kehittämiseen ja tulokset vuoden 2019 lopussa olivat rohkaisevat. Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti – erityisesti Suomessa.

Vuosi 2020 on edelleen toimintamme tehostamisen sekä toimintatapojemme uudistamisen vuosi. Toimet yhtiön kääntämiseksi ovat vaativia, mutta meillä on selkeä suunnitelma ja toteutamme sitä johdonmukaisesti. Pääpaino on tuloksen parantamisessa. Vahvistamme edelleen asiakakaskokemusta varmistaaksemme lisäarvon syntymisen jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Lisäksi edistämme strategiamme mukaisesti OneOriola-kulttuuria yhtenäisten toimintatapojen ja synergioiden toteuttamiseksi. Panostamme vahvasti myös vastuullisuuteen ja olemme asettaneet kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet, mukaan lukien kaikkien toimintojen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.”

Q4 2019