Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020

Oriola Oyj julkisti tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2020 torstaina 18.2.2021 klo 15.00.

Toimitusjohtaja Juko Hakala:

”Oriolalle vuosi 2020 oli poikkeuksellinen COVID-19-pandemian vaikuttaessa merkittävästi toimintaamme maaliskuusta alkaen. Lääkevolyymit laskivat vuoden aikana molemmilla markkinoilla, mikä johtui pandemiaan liittyvistä rajoituksista ja terveydenhuollon resurssien keskittämisestä pandemian hallintaan. Epidemian ensimmäisen aallon vuoksi menetimme vuoden toisen neljänneksen tuloksen kokonaan. Vuoden mittaan yhteiskunnassa ja myös Oriolassa opittiin sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja varautumaan pandemian toiseen aaltoon.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Oriola-konsernin laskutus säilyi vakaana ja liikevaihto kasvoi hieman. Kannattavuus parani usealla osa-alueella, minkä tuloksena viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli koko vuoden korkein, 8,0 (2,1) miljoonaa euroa.

Consumerin liikevaihto1 kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,6 % vahvan verkkokaupan vetämänä ja oli 195,8 (190,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,4 (1,1) miljoonaan euroon. Strategisesti keskeisen Oriolan verkkokauppaliikevaihdon kasvu oli 107 % vertailukaudesta. Oriolan kivijalka-apteekit menestyivät katsauskaudella myös hyvin.

Pharman liikevaihto1 kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,7 % ja oli 243,9 (242,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 4,1 (4,2) miljoonaa euroa. Muutokset asiakassopimuksissa sekä pandemiaan liittyneet operatiiviset lisäkulut rasittivat Pharman kannattavuutta.

Retailin liikevaihto1 kasvoi 5,3 % ja oli 120,1 (114,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto parani ja oli 0,7 (-0,8) miljoonaa euroa. Tuloksen paranemiseen vaikutti pääasiassa annosjakeluliiketoiminnan positiivisena jatkunut kehitys. Liiketoiminta-alueen tulosta heikensivät edelleen pandemiaan liittyneet operatiiviset lisäkulut.

Tänä poikkeuksellisena vuonna varmistimme lääkejakelun ja lääkkeiden saatavuuden hyvin molemmilla markkinoillamme. Tämän mahdollisti henkilöstömme, joka on työskennellyt sitoutuneesti ja tinkimättömällä fokuksella vuonna 2020. Olemme toteuttaneet yhteiskunnallisesti tärkeää tehtäväämme tarkoituksemme ”Health for life” mukaisesti. Vuonna 2021 olemme sitoutuneita jatkamaan strategisia ohjelmiamme. Avaintavoitteinamme ovat edelleen kannattavuus ja luotettavat toiminnot.”

1 Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.

Q4 2020