Vastuullisuus

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuus on liiketoimintamme keskiössä. Oriolalla on vastuullinen tehtävä koko terveydenhuollon arvoketjussa – autamme asiakkaitamme lääkeyrityksistä ja apteekeista kuluttajiin. Oriolan vastuullisuusstrategian kolme teemaa ohjaa vastuullisuustyötämme: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö. Kehitämme vastuullisuuttamme järjestelmällisesti vahvistaaksemme työmme vaikutuksia. Vastuullisuusstrategiamme on YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen.

Lue lisää vastuullisuusstrategiastamme ja pitkän aikavälin tavoitteista täältä.

Sitoumuksemme

Olemme sitoutuneet CDP-raportointiin sekä noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa kymmentä periaatetta, jotka on määritelty YK:n Global Compact -aloitteessa. Toimimme kaikkien Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden mukaisesti.

Sitoumuksemme

Olennaisuusarvio

Sidosryhmien kanssa käytävä jatkuva vuoropuhelu on meille erittäin tärkeää, jotta voimme kehittää työskentelytapojamme. Vuonna 2018 toteutimme vastuullisuuskyselyn tärkeimmille sidosryhmillemme varmistaaksemme, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy oikeisiin asioihin. Lisätietoa olennaisuusarviosta on julkaistu englanninkielisillä sivuilla.

Olennaisuusarvio

Arvonluonti

Luomme arvoa erilaisille sidosryhmille tavarantoimittajista kuluttajiin ja omistajiin. Meillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa: jakelemme lääkkeitä, tarjoamme lääkealan asiantuntijapalveluja ja autamme vähentämään terveydenhuollon kustannuksia.

Arvonluonti

Yhteiskunta

Autamme tuomaan uusia lääkkeitä markkinoille ja huolehdimme lääkkeiden sekä muiden terveys ja hyvinvointituotteiden jakelusta. Ammattitaitoiset farmaseuttimme apteekeissa sekä lääkeneuvontamme ja annosjakelupalvelumme tukevat ihmisiä lääkkeiden turvallisessa käytössä.

Lääkkeiden saatavuus

Olemme mukana varmistamassa lääkkeiden saatavuutta koko valmisteen elinkaaren ajan, alkaen kliinisistä tutkimuksista ja Market Access -palveluista.

Lääkkeiden saatavuus

Laadunhallinta

Oriolan laadunhallinta perustuu lääkealan lainsäädäntöön ja viranomaisvaatimuksiin sekä laadunhallintastandardeihin, erityisesti ISO 9001-standardiin.

Laadunhallinta

Verojalanjälki

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin.

Verojalanjälki

Toimitusketjun hallinta

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta- ja hyväksymisprosessit ovat meille tärkeitä.

Toimitusketjun hallinta

Ihmiset

Meillä työskentelee lähes 4 300 ammattilaista erilaisissa tehtävissä niin apteekeissa, logistiikkakeskuksissa kuin erilaisissa asiantuntijarooleissa. Tavoitteemme on sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme tarjota työntekijöillemme lääkealan monipuolisimmat urapolut sekä tasa-arvoisen ja reilun työpaikan.

Oriola työnantajana

Oriola tarjoaa lähes 4 300 työntekijälle lääkealan monipuolisia työtehtäviä Suomessa ja Ruotsissa.

Oriola työnantajana

Monimuotoisuus

Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva työpaikka.

Monimuotoisuus

Eettiset ohjeet

Oriolan eettiset ohjeet (Code of Conduct) määrittelevät työtämme koskevat periaatteet, ja jokaisen työntekijän tulee noudattaa niitä. Eettiset ohjeet kuvaavat Oriolan yrityskulttuuria, joka perustuu lainmukaisuuteen, hyvään hallintotapaan, avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Eettiset ohjeet

Liikekumppanin eettiset ohjeet

Edellytämme alihankkijoidemme ja muiden liikekumppaneidemme sitoutuvan eettisiin ohjeisiimme sekä periaatteisiimme koskien lahjontaa ja korruptiota, ihmisoikeuksia, syrjintää, ympäristövaikutuksia ja avoimuutta.

Liikekumppanin eettiset ohjeet (EN)

Ympäristö

Toimintamme ympäristövaikutusten minimointi on meille tärkeää. Haluamme työskennellä visiomme mukaisesti terveemmän huomisen puolesta ja toimia alan suunnannäyttäjänä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristöpolitiikka

Oriolan ympäristöpolitiikka ohjaa toimintaamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ympäristöpolitiikka (EN)

Hiilijalanjälki

Hiilineutraalius tarkoittaa meille toimintamme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä nollaan.

Hiilijalanjälki

Energia

Oriola-konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen energiankulutuksesta.

Energia

Kierrätys

Jätehuollossa pyrimme ensisijaisesti välttämään jätteen syntymistä ja toiseksi tehostamaan materiaalien kiertoa.

Kierrätys