Energy | Oriola

Oriola-konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen energiankulutuksesta. Suurin osa sähkön kokonaiskulutuksesta muodostuu apteekkien ja varastojen valaistuksesta sekä lääkkeiden viranomaisvaateiden täyttävien varastointiolosuhteiden ylläpidosta.

Oriola-konsernissa on ryhdytty moniin toimenpiteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Mölnlycken ja Mankkaan suurten varasto- ja toimistotilojen energiatehokkuusprojektit johtavat mittaviin vuosittaisiin säästöihin energiankulutuksen, päästöjen ja kustannusten suhteen. Mankkaalla on myös siirrytty käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Muutoksen myötä konsernin käyttämästä sähköstä noin 85 % on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Lisää aiheesta: ”Oriola parantaa energiatehokkuuttaan Suomessa ja Ruotsissa”

 

Energiankulutus Oriola-konsernissa

Energian kulutus Oriola-konsernissa maittain
Suomi

Energian kulutus Oriola-konsernissa maittain
Ruotsi

 

 

*Poislukien Farenta / Excl. Farenta
**Poislukien ICT HS / Excl. ICT HS