Jätteet | Oriola

Oriola-konsernissa noudatetaan jätelain mukaista etusijajärjestystä. Ensisijaisesti jätteen muodostuminen minimoidaan ja syntyneen jätteen osalta huolehditaan sen mahdollisuuksista tulla uudelleen hyödynnetyksi. Keinoja jätteen vähentämiseksi ovat lääkkeiden kuljetus apteekkeihin kierrätettävissä muovilaatikoissa, henkilöstön koulutus lääkkeiden käsittelyn asianmukaisista ja huolellisista toimintatavoista, sekä asiakkaiden varastotasojen seuraaminen hävikin minimoimiseksi. Lääkealan tiukat laatuvaatimukset määrittelevät Oriola-konsernin toimintaa siten, että esimerkiksi lääkepakkauksen kosmeettinen haitta estää lääkkeen myynnin apteekissa. Hävikin sijasta Oriola-konserni yrittää löytää yhteistyössä lääkeyrityksen kanssa tuotteelle muun käyttötarkoituksen.

Yli puolet Oriola-konsernin toiminnoista syntyvästä jätteestä on kierrätyskelpoista pahvia ja kartonkia, jota kertyy tuotteiden uudelleenpakkaamisen yhteydessä. Kolmannes jätteestä on energiajätettä ja toimistotiloista kerättävää poltettavaa sekajätettä. Vuosittain Oriola-konsernin kautta päätyy hävitettäväksi satoja tuhansia kiloja lääkejätettä. Oriola-konserni palvelee asiakkaitaan tuotannossa vahingoittuneiden, vanhentuneiden ja myynnistä poisvedettyjen lääkkeiden, ei-lääkkeellisten tuotteiden (esimerkiksi ravintolisät, kosmeettiset valmisteet ja terveydenhuollon tarvikkeet) ja vaarallisten jätteiden turvallisessa ja oikeaoppisessa hävittämisessä. Suurin osa yhtiön hävittämästä lääkejätteestä tulee Kronans Apotek -apteekkien keräyspisteistä, jonne kuluttajat voivat palauttaa käytöstä poistettuja ja vanhentuneita lääkkeitä. Lääkejäte käsitellään korkealämpötilapolttolaitkoksissa, joissa se poltetaan energiaksi.

Jätehuolto Oriola-konsernissa

Kiinteistöjen tavanomainen jäte* 2016  2017 
Hyötykäyttö materiaalina 953 t 1001 t
Hyötykäyttö energiana 503 t 499 t 
Lääkejäte**    
Hyöytykäyttö energiana 480 t 493 t 
Yhteensä  1 936 t 1993 t 
Hyötykäyttöaste 100 % 100 %

* Päivittäisistä toiminnoista syntyvä jäte, joka kerätään Oriola-konsernin kiinteistöistä (poislukien Kronans Apotek -apteekit).

** Lääkkeet ja ei-lääkkeelliset tuotteet, jotka kerätään Oriola-konsernin varastoista ja Kronans Apotek -apteekkien keräyspisteistä.

Raportoinnin ulkopuolelle jäävät vuonna 2016 Farenta ja vuonna 2017 ICT HS

Jätteet loppusijoituskohteittain Oriola-konsernissa

 

Jätteet loppusijoituskohteittain
Suomi

 

Jätteet loppusijoituskohteittain
Ruotsi