Lääkekuljetukset | Oriola

Lääkekuljetukset ovat Oriolan liiketoiminnan ydinaluetta. Pääsääntöisesti maantiekuljetuksista koostuvat jakeluverkostot kattavat koko Suomen ja Ruotsin. Varmistamme, että lääkevalmisteet toimitetaan asiakkaillemme 24 tunnin kuluessa ja hyvää jakelutapaa (Good Distribution Practice, GDP) noudattaen. Lääkekuljetuksiin liittyy lääkealan laatuvaatimusten mukaisia erityispiirteitä, joiden noudattamisesta Oriola ei tingi. Kontrolloitu lämpötila, kontaminaatioriskin välttäminen ja GDP-vaatimukset täyttävä kuljetuskalusto ovat lähtökohta onnistuneelle lääkekuljetukselle.

Kuljetukset ovat Oriolan suurin epäsuorien päästöjen luokka. Kuljetukset suunnitellaan lääkejakeluun liittyvien viranomaisvaatimusten lisäksi mahdollisimman ympäristötehokkaasti. Pitkä yhteistyö kuljetusyritysten kanssa mahdollistaa tehokkaan täyttöasteen ja optimoidun reittisuunnittelun. Etsimme myös jatkossa keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yhteistyössä kuljetuskumppaneidemme kanssa.