Lääkekuljetukset | Oriola

Lääkekuljetukset ovat Oriola-konsernin liiketoiminnan ydinaluetta. Pääsääntöisesti maantiekuljetuksista koostuvat jakeluverkostot kattavat koko Suomen ja Ruotsin. Lääkkeitä ja muita terveystuotteita kuljetetaan päivittäin n. 800 apteekkiin Suomessa ja n. 1 400 apteekkiin Ruotsissa. Lisäksi Ruotsissa sisäiset kuljetukset keskusvaraston jakelukeskuksen välillä sekä vientikuljetukset muihin Pohjoismaihin ovat säännöllisiä.

Oriolan asiakaslupauksen mukaisesti lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 24 tunnin sisällä tilauksen tekemisestä. Lääkekuljetuksiin liittyy lääkealan laatuvaatimusten mukaisia erityispiirteitä, joiden noudattamisesta Oriola ei tingi. Kontrolloitu lämpötila, kontaminaatioriskin välttäminen ja GDP-vaatimukset täyttävä kuljetuskalusto ovat lähtökohta onnistuneelle lääkekuljetukselle.

Kuljetukset suunnitellaan lääkejakeluun liittyvien viranomaisvaatimusten lisäksi mahdollisimman ympäristötehokkaasti. Pitkä yhteistyö kuljetusyritysten kanssa mahdollistaa tehokkaan täyttöasteen ja optimoidun reittisuunnittelun.

 

Oriola-konsernin CO₂ -päästöt tavaroiden kuljetuksista 2017