Monimuotoisuus | Oriola

Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva työpaikka. Eettiset normit ja liiketoiminnan menettelytavat määritellään Oriolan Eettisissä ohjeissa, joita jokaisen yhtiön työntekijän tulee päivittäisessä työssään noudattaa. Henkilöstön toimintatapoja ohjaavat myös konsernin arvot: olemme avoimia ja aloitteellisia, kannamme vastuumme ja työskentelemme yhdessä.

Tarjoamme vuosittain nuorille ja opiskelijoille satoja kesätyö- sekä harjoittelupaikkoja apteekki- ja varastotyön parissa. Oriola tukee tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja työntekijät valitaan ja heitä kohdellaan ammatillisten kykyjen sekä osaamisen perusteella. Emme hyväksy ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän, poliittisen mielipiteen tai muun ominaisuuden perusteella.

Henkilöstön sukupuolijakaumaHenkilöstön ikäjakauma