Monimuotoisuus | Oriola

Oriola-konserni työyhteisönä on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva. Eettiset normit ja liiketoiminnan menettelytavat määritellään Oriola-konsernin Eettisissä ohjeissa, joita jokaisen yhtiön työntekijän tulee päivittäisessä työssään noudattaa. Henkilöstön toimintatapoja ohjaavat myös konsernin arvot: olemme avoimia ja aloitteellisia, kannamme vastuumme ja työskentelemme yhdessä.

Nuorille ja opiskelijoille on avoinna vuosittain satoja kesätyö- ja harjoittelupaikkoja apteekki- ja varastotyön parissa. Oriola-konserni tukee tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja työntekijät valitaan ja heitä kohdellaan heidän ammatillisten kykyjensä ja osaamisensa perusteella. Yhtiö ei hyväksy työsuhteiden aikana ahdistelua, kiusaamista eikä syrjintää rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän, poliittisen mielipiteen tai muun ominaisuuden perusteella.

Henkilöstön sukupuolijakauma

Hallituksen sukupuolijakauma

Henkilöstö ikäryhmittäin