Oriola-konserni työnantajana | Oriola

Lääkealan tehtävien kirjo tarjoaa mahdollisuuksia työssäoppimiseen ja uralla etenemiseen Oriolan sisällä. Kaikki työntekijämme ovat vuosittaisten kehityskeskustelujen piirissä, jolloin yhtäältä asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet työn ohjaamiseksi ja toisaalta kartoitetaan jokaisen omat kehitystavoitteet ja -toimenpiteet. Rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään ammattitaitoaan kouluttautumalla, osallistumalla sisäiseen työkiertoon ja hyödyntämällä urapolkuja. Koulutuksesta voi sopia esimiehen kanssa, ja ammatilliseen osaamiseen ja täydennyskoulutukseen tähtääviä ohjelmia löytyy tehtäväalueittain aina logistiikan oppisopimuskoulutuksista lääketeollisuuden asiantuntijatehtäviin ja apteekkityöhön.

Oriola tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa työhyvinvoinnin edistämiseksi. Varhaisen tuen mallin tarkoituksena on henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen sekä sairauspoissaolojen ehkäiseminen työuran kaikissa vaiheissa.

Henkilöstö maittain