Oriola-konserni työnantajana | Oriola

Oriola tarjoaa noin 2 700 työntekijälle lääkealan monipuolisia työtehtäviä Suomessa ja Ruotsissa.

Työntekijöiden tavoitteita kartoitetaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa, jotka kattavat koko henkilöstön. Rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään ammattitaitoaan kouluttautumalla, osallistumalla sisäiseen työkiertoon ja hyödyntämällä urapolkuja. Koulutuksesta voi sopia esimiehen kanssa, ja ammatilliseen osaamiseen ja täydennyskoulutukseen tähtääviä ohjelmia löytyy tehtäväalueittain aina logistiikan oppisopimuskoulutuksista lääketeollisuuden asiantuntijatehtäviin ja apteekkityöhön. Oriolan tarjoamat monipuoliset lääkealan työtehtävät ja projektit mahdollistavat oppimisen työn kautta ja etenemisen yrityksen sisällä.

Oriola tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa työhyvinvoinnin edistämiseksi. Varhaisen tuen mallin tarkoituksena on henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen sekä sairauspoissaolojen ehkäiseminen työuran kaikissa vaiheissa.