Toimitusketjujen hallinta | Oriola

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta- ja hyväksymisprosessit ovat Oriolalle tärkeitä, ja yhtiön merkittävimmät ihmisoikeusvaikutukset liittyvät hankintaketjuihin. Oriola edistää liikekumppaneidensa ja toimittajiensa keskuudessa eettisten ohjeiden noudattamista ja edellyttää alihankkijoiden ja muiden liikekumppanien sitoutuvan liikekumppanin eettisiin ohjeisiin (Business Partner Code of Conduct), jotka koskevat lahjonnan, korruption ja syrjinnän torjumista, ihmisoikeuksia, ympäristövaikutuksia ja avoimuutta.

Vuoden 2019 aikana Oriola jatkoi hankintaperiaatteiden yhdenmukaistamista ja liikekumppanien eettisten ohjeiden käyttöönottoa suorien tavarantoimittajien kanssa. Yhtiö toteutti vuoden 2019 aikana myös suorien ei-lääkkeellisten tuotteiden ja toimittajien maantieteellisen riskiarvioinnin, ja suurin osa Oriolan suorista ei-lääkkeellisistä tuoteostoista on Euroopan alueelta. Vuoden loppuun mennessä kaikista 385 suorista tavarantoimittajista 223 on arvioitu Oriolan tavarantoimittajiltaan edellyttämien ja eettisten ohjeiden sisältämien käytäntöjen mukaisesti.