Toimitusketjujen hallinta | Oriola

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta- ja hyväk­symisprosessit ovat meille tärkeitä. Oriolassa on määritelty liikekumppaneita koskevat eettiset ohjeet, ja edistämme eettisten ohjeiden noudattamista liike­kumppaneiden ja toimittajien keskuudessa. Vuoden 2018 lop­puun mennessä kaikista 451 suorasta tavarantoimittajasta 227 on arvioitu Oriolan tavarantoimittajiltaan edellyttämien ja eettisten ohjeiden sisältämien käytäntöjen mukaisesti.

Oriola myy tuotteita myös omilla tavaramerkeillä ja pyr­kii ilmoittamaan alkuperämaan kaikissa näissä tuotteissa. Vuoden 2018 lopussa 95 prosenttia omista tuotemerkeistä on varustettu alkuperämaamerkinnällä